Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Polivinilspirtu saturošu hidrogēlu pagatavošana un raksturojums
Title in English Preparation and characterization of hydrogels containing polyvinyl alcohols
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., Dagnija Loča
Reviewer Dr.sc.ing. Jolanta Staško
Abstract Bakalaura darbā apskatīta iespēja iegūt polivinilspirta un hidroksilapatīta/polivinilspirta hidrogēlus ar dažādu neorganiskās/organiskās fāzes attiecību un pētīta sasaldēšanas ātruma ietekme uz iegūto kompozītu īpašībām. Literatūras apskatā apkopota informācija par skrimšļaudu un kaulaudu uzbūvi un to īpašībām, sniegts polivinilspirta hidrogēlu un hidroksilapatīta vispārīgs raksturojums un izmantošanas iespējas medicīnā, kā arī apskatīta informācija par sasaldēšanas ātruma ietekmi uz hidrogēlu īpašībām. Eksperimentālajā daļā iegūtie polivinilspirta un hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozīti pētīti, izmantojot pulvera rentgendifraktometriju, Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju, skenējošo elektronu mikroskopiju, kā arī noteikta to uzbriešanas pakāpe un mehāniskā izturība spiedē. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdoti no 1976. līdz 2015. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 85 lpp, 56 attēlus, 22 tabulas, darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, POLIVINILSPIRTS, KOMPOZĪTMATERIĀLS, HIDROGĒLS, FĀŽU ATTIECĪBA, FIZIKĀLĀ ŠĶĒRSSAISTĪŠANA, UZBRIEŠANA
Keywords in English HYDROXYAPATITE, POLYVINYL ALCOHOL, COMPOSITE MATERIALS, HYDROGEL, PHASE RELATIONSHIP, PHYSICALLY CROSSLINKED, SWELLING
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 16:07:53