Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums 2,4-Diaizvietotu hinazolīnu sintēze un īpašību izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 2,4-disubstituted quinazoline derivatives and investigation of their properties
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Ērika Bizdēna
Recenzents Dr. chem., Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darbā pētītas 2,4-diazidohinazolīna reakcijas ar dažiem garas ķēdes amī-niem un tioliem, kā arī iegūto savienojumu reakcijas ar termināliem alkīniem, kas pamatojas Cu(I) katalizētām 1,3-dipolārās ciklopievienošanās reakcijām. Veicot 2,4-diazidohinazolīna reducēšanu CuAAC reakcijas apstākļos, iegūst 4-amino-2-azidohinazolīnu, pierādīta iegūtā produkta struktūra un veiktas tā reakcijas ar aromātiskiem alkīniem. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1988. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder, Scopus, kā arī Interneta datu bā-zes. Bakalaura darba ietvaros sintezēti un raksturoti 8 jauni 4-alkiltio-2-(1,2,3-triazolil)hinazolīna atvasinājumi un 11 jauni 4-amino-2-(1,2,3-triazolil)hinazolīna atvasinā-jumi, dažiem no tiem pārbaudītas uz fluorescentās īpašības. Kopumā iegūti 25 jauni savie-nojumi, kuru struktūras ir pilnībā pierādītas, izmantojot IS, KMR, AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lappuses. Darbs satur 18 shēmas, 4 attēlus un 5 tabulas, tajā izmantoti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HINAZOLĪNI, TRIAZOLI, AMĪNI, TIOLI, CuAAC REAKCIJAS, FLUORESCENCE
Atslēgas vārdi angļu valodā QUINAZOLINES, TRIAZOLES, AMINES, THIOLES, CuAAC REACTIONS, FLUORESCENCE
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 15:34:01