Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language 2,4-Diaizvietotu hinazolīnu sintēze un īpašību izpēte
Title in English Synthesis of 2,4-disubstituted quinazoline derivatives and investigation of their properties
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Ērika Bizdēna
Reviewer Dr. chem., Vitālijs Rjabovs
Abstract Bakalaura darbā pētītas 2,4-diazidohinazolīna reakcijas ar dažiem garas ķēdes amī-niem un tioliem, kā arī iegūto savienojumu reakcijas ar termināliem alkīniem, kas pamatojas Cu(I) katalizētām 1,3-dipolārās ciklopievienošanās reakcijām. Veicot 2,4-diazidohinazolīna reducēšanu CuAAC reakcijas apstākļos, iegūst 4-amino-2-azidohinazolīnu, pierādīta iegūtā produkta struktūra un veiktas tā reakcijas ar aromātiskiem alkīniem. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1988. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder, Scopus, kā arī Interneta datu bā-zes. Bakalaura darba ietvaros sintezēti un raksturoti 8 jauni 4-alkiltio-2-(1,2,3-triazolil)hinazolīna atvasinājumi un 11 jauni 4-amino-2-(1,2,3-triazolil)hinazolīna atvasinā-jumi, dažiem no tiem pārbaudītas uz fluorescentās īpašības. Kopumā iegūti 25 jauni savie-nojumi, kuru struktūras ir pilnībā pierādītas, izmantojot IS, KMR, AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lappuses. Darbs satur 18 shēmas, 4 attēlus un 5 tabulas, tajā izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords HINAZOLĪNI, TRIAZOLI, AMĪNI, TIOLI, CuAAC REAKCIJAS, FLUORESCENCE
Keywords in English QUINAZOLINES, TRIAZOLES, AMINES, THIOLES, CuAAC REACTIONS, FLUORESCENCE
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 15:34:01