Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekonomikas nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes
Nosaukums angļu valodā Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics
Autors Arnis Šimanskis
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Diāna Rūpniece
Recenzents Mag.philol., Docente Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Valodniecības Institūta 4. kursa students Arnis Šimanskis. Bakalaura darba tēma ir “Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā bakalaura darba autors izpēta informatīva teksta jēdzienu, sevišķi pievēršot uzmanību informatīvajiem tekstiem ekonomikas nozarē. Praktiskā daļa piedāvā tulkojumu no avota teksta grāmatas "23 Things They Don't Tell You About Capitalism," ko sarakstījis Hadžūns Čangs 2012. gadā. Avota teksts ir informatīvs teksta veids, kas sarakstīts galvenokārt formālā valodā. Šī grāmata satur daudzus terminus un faktus, un informācija tiek pasniegta saprotamā veidā, vispirms iepazīstinot ar tematu un tad to izskaidrojot. Avota teksts ir domāts mērķauditorijai ir zināšanām ekonomikas jomā. Bakalaura darbs sastāv no 174 lapām. Teorētiskā daļa sastāv no 31 lapas; praktiskā daļa veido 64 lapas. Bakalaura darbā ir divi pielikumi: terminu glosārijs (200 termini), saīsinājumu glosārijs (21 saīsinājumi) un avota teksts (64 lapas).
Atslēgas vārdi Ievads, teorētiskā daļa, avota teksts - raksturīgs informatīva teksta veids, tulkotāja kompetences, tulkojot informatīvus tekstus ekonomikas nozarē, tulkošanas paņēmieni, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfiskais saraksts, 1. pielikums, 2. pielikums
Atslēgas vārdi angļu valodā Introduction, Theoretical Part, The Source Text – a Represenatative of Informative Text Type, Translator’s Competences in Translating Informative Texts in the Sphere of Economics, Methods of Translation, Practical Part, Conclusions, Bibliography, Appendix 1, Appendix 2
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 12:16:10