Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes
Title in English Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Mag.philol., Docente Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Valodniecības Institūta 4. kursa students Arnis Šimanskis. Bakalaura darba tēma ir “Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā bakalaura darba autors izpēta informatīva teksta jēdzienu, sevišķi pievēršot uzmanību informatīvajiem tekstiem ekonomikas nozarē. Praktiskā daļa piedāvā tulkojumu no avota teksta grāmatas "23 Things They Don't Tell You About Capitalism," ko sarakstījis Hadžūns Čangs 2012. gadā. Avota teksts ir informatīvs teksta veids, kas sarakstīts galvenokārt formālā valodā. Šī grāmata satur daudzus terminus un faktus, un informācija tiek pasniegta saprotamā veidā, vispirms iepazīstinot ar tematu un tad to izskaidrojot. Avota teksts ir domāts mērķauditorijai ir zināšanām ekonomikas jomā. Bakalaura darbs sastāv no 174 lapām. Teorētiskā daļa sastāv no 31 lapas; praktiskā daļa veido 64 lapas. Bakalaura darbā ir divi pielikumi: terminu glosārijs (200 termini), saīsinājumu glosārijs (21 saīsinājumi) un avota teksts (64 lapas).
Keywords Ievads, teorētiskā daļa, avota teksts - raksturīgs informatīva teksta veids, tulkotāja kompetences, tulkojot informatīvus tekstus ekonomikas nozarē, tulkošanas paņēmieni, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfiskais saraksts, 1. pielikums, 2. pielikums
Keywords in English Introduction, Theoretical Part, The Source Text – a Represenatative of Informative Text Type, Translator’s Competences in Translating Informative Texts in the Sphere of Economics, Methods of Translation, Practical Part, Conclusions, Bibliography, Appendix 1, Appendix 2
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 12:16:10