Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīmes attēlojums LSV tekstos (medicīnas inženierijas nozarē)
Nosaukums angļu valodā Meaning Representation in LSP Texts (in the Field of Medical Engineering)
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., Asoc.profesore Marina Platonova
Anotācija Maģistra darba autore ir Sintija Logina, Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķās valodniecības institūta maģistra studiju otrā kursa studente. Maģistra darba tēma ir "Nozīmes attēlojums LSV tekstos (medicīnas inženierijas nozarē)". Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: Teorētiskās, Analītiskās un Praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā, autore apskata LSV tekstu īpatnības, nozīmes teorijas un tēlainās valodas rakstūrīgākās pazīmes. Analītiskā daļa sastāv no piemēru, kas atrasti tulkotajā tekstā, analīzes, ņemot vērā apskatītās nozīmes un LSV tekstu iezīmes. Praktiskā daļa sastāv no grāmatas "Care at the Distance" (autore Žanete Polsa) fragmenta tulkojuma. Grāmatas tekstam ir medicīnisks raksturs ar medicīnas inženierijas nozares iezīmēm. Maģistra darbs sastāv no 226 lapām. Kopējais atsauču skaits ir 65 vienības, tajā skaitā, grāmatas, vārdnīcas un interneta resursi. Maģistra darbam ir pievienoti 2 pielikumi: terminu glosārijas (181 termini) un avotteksts, kas sastāv no 72 lapām.
Atslēgas vārdi nozīme, nozīmes attēlojums, LSV teksti
Atslēgas vārdi angļu valodā meaning, meaning representation, LSP texts
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 12:07:45