Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīmes attēlojums LSV tekstos (medicīnas inženierijas nozarē)
Title in English Meaning Representation in LSP Texts (in the Field of Medical Engineering)
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., Asoc.profesore Marina Platonova
Abstract Maģistra darba autore ir Sintija Logina, Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķās valodniecības institūta maģistra studiju otrā kursa studente. Maģistra darba tēma ir "Nozīmes attēlojums LSV tekstos (medicīnas inženierijas nozarē)". Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: Teorētiskās, Analītiskās un Praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā, autore apskata LSV tekstu īpatnības, nozīmes teorijas un tēlainās valodas rakstūrīgākās pazīmes. Analītiskā daļa sastāv no piemēru, kas atrasti tulkotajā tekstā, analīzes, ņemot vērā apskatītās nozīmes un LSV tekstu iezīmes. Praktiskā daļa sastāv no grāmatas "Care at the Distance" (autore Žanete Polsa) fragmenta tulkojuma. Grāmatas tekstam ir medicīnisks raksturs ar medicīnas inženierijas nozares iezīmēm. Maģistra darbs sastāv no 226 lapām. Kopējais atsauču skaits ir 65 vienības, tajā skaitā, grāmatas, vārdnīcas un interneta resursi. Maģistra darbam ir pievienoti 2 pielikumi: terminu glosārijas (181 termini) un avotteksts, kas sastāv no 72 lapām.
Keywords nozīme, nozīmes attēlojums, LSV teksti
Keywords in English meaning, meaning representation, LSP texts
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 12:07:45