Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Nanocelulozes un oglekļa nanodaļiņu saturoši polietilēnoksīda hibrīdkompozītu elektrolīti
Nosaukums angļu valodā The electrolytes of polyethylene oxide hybrid composites containing nanocellulose and carbon nanoparticles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing., A. Jurķāne Dr.sc. ing., S. Gaidukovs
Recenzents Dr.sc. ing., G. Šakale
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas dažāda sastāva polietilēnoksīda hibrīdkompozītu, litija jonu bateriju polimēru elektrolītiem attiecināmas fizikālo īpašību analīzes un to rezultāti. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu 1954 – 2015. gads. Izmantotie žurnāli: Journal of Materials Chemistry, Electrochimica Acta, Journal of Power Sources, Solid State Ionics, Toxicology, Journal of Colloid and Interface Science, Biomacromolecules, Internal Journal of Biological Macromolecules, Journal of Applied Polymer Science, International Journal of Electroactive Materials. Izgatavotas nanocelulozes, oglekļa nanodaļiņu un litija sāļu saturošas dažāda sastāva PEO hibrīdkompozītu plēves un ir pētītas to elektriskās, termiskās, mehāniskās un kvalitatīvās īpašības. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 62 lpp. Darbs satur 8 attēlus, 5 tabulas, 8 formulas, 12 pielikumus un tajā izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Polimēru Elektrolīti Litija Jonu Baterijas Nanoceluloze Hibrīdkompozīti Oglekļa Nanocaurulītes Triflāts Elektrovadītspēja Kristāliskuma Pakāpe Dinamiski Mehāniskā Analīze Dielektriskā Spektroskopija
Atslēgas vārdi angļu valodā Polymer Electrolytes Lithium Ion Batteries Nanocellulose Hybrid Composites Carbon Nanotubes Triflate Conductivity Crystallinity Dynamic Mechanical Analysis Dielectric Spectroscopy
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 11:21:38