Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Nanocelulozes un oglekļa nanodaļiņu saturoši polietilēnoksīda hibrīdkompozītu elektrolīti
Title in English The electrolytes of polyethylene oxide hybrid composites containing nanocellulose and carbon nanoparticles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. sc. ing., A. Jurķāne Dr.sc. ing., S. Gaidukovs
Reviewer Dr.sc. ing., G. Šakale
Abstract Bakalaura darbā apskatītas dažāda sastāva polietilēnoksīda hibrīdkompozītu, litija jonu bateriju polimēru elektrolītiem attiecināmas fizikālo īpašību analīzes un to rezultāti. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu 1954 – 2015. gads. Izmantotie žurnāli: Journal of Materials Chemistry, Electrochimica Acta, Journal of Power Sources, Solid State Ionics, Toxicology, Journal of Colloid and Interface Science, Biomacromolecules, Internal Journal of Biological Macromolecules, Journal of Applied Polymer Science, International Journal of Electroactive Materials. Izgatavotas nanocelulozes, oglekļa nanodaļiņu un litija sāļu saturošas dažāda sastāva PEO hibrīdkompozītu plēves un ir pētītas to elektriskās, termiskās, mehāniskās un kvalitatīvās īpašības. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 62 lpp. Darbs satur 8 attēlus, 5 tabulas, 8 formulas, 12 pielikumus un tajā izmantoti 55 literatūras avoti.
Keywords Polimēru Elektrolīti Litija Jonu Baterijas Nanoceluloze Hibrīdkompozīti Oglekļa Nanocaurulītes Triflāts Elektrovadītspēja Kristāliskuma Pakāpe Dinamiski Mehāniskā Analīze Dielektriskā Spektroskopija
Keywords in English Polymer Electrolytes Lithium Ion Batteries Nanocellulose Hybrid Composites Carbon Nanotubes Triflate Conductivity Crystallinity Dynamic Mechanical Analysis Dielectric Spectroscopy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 11:21:38