Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Attēlu apstrāde lietojot heterogēnas iegultās sistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Image Processing Using Heterogeneous Embedded Systems"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs Modris Greitāns
Recenzents lekt. G.Valters
Anotācija Mūsdienās arvien lielāko nozīmi gūst iegultās sistēmas ar spēju veikt uzdevumus autonomi. Viena no straujām attīstības jomām ir sistēmas, kuras palīdz autovadītājam un uzlabo satiksmes drošību. Šādu sistēmu turpmākai attīstībai nepieciešama spēja pa- ātrināt attēlu apstrādes algoritmus un kā viens no risinājumiem ir heterogēnu iegulto sistēmu izmantošana. Šī darba galvenais mērķis ir izpētīt attēlu apstrādes iespējas heterogēnā iegultā sistēmā un novērtēt potenciālos ieguvumus sadalot apstrādes uzdevumus starp procesora sistēmu un programmējamo loģikas masīvu. Darbā pētītas attēlu apstrādes iespējas uz heterogēnas iegultas sistēmas, kura sastāv no programmējamās loģikas masīva un silīcijā realizēta procesora. Pētīšanas nolūkiem tiek izmantots algoritms lielizmēru stereo attēlu diferenču kartes iegūšanai. Testēšanas nolūkiem tiek izmantoti statiski stereo attēli no iegultās failsistēmas. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izklāstīts: mikroprocesoru un programmējamās loģikas arhitektūru galvenās atšķirības, to izmantotie interfeisi datu apmaiņai, darbā izmantotie pieejamie funkcionālie bloki (IP cores), Linux arhitektūras atmiņas paradigma, Linux sistēmas pārtraukumu realizēšana, kā arī kopsavilkums par izmantoto stereo attēlu apstrādes algoritmu. Praktiskā darba daļa sevī ietver algoritmu realizāciju Cyclone V paaudzes heterogēnā iegultā sistēmā ar ARM CortexA9 divu kodolu procesoru, Linux sistēmas palaišanas plūsmu, izveidoto komunikācijas modeli, differenču kartes algoritma bibliotēkas pirmkoda pielāgošanu ARM arhitektū- rai, no programmas puses konfigurējama attēlu filtra realizāciju un divus attēlu filtra implementāciju scenārijus. Kā piemērs tiek veikta Sobeļa filtra realizācija. Maģistra darbs izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā, saistībā ar valsts pētījumu programmu ”Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” un ”Apvārsnis 2020” projektu ”Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)”. Darbs sastāv no 76 lappusēm, 25 attēliem, 18 tabulām un 7 pielikumiem. Darbā izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PLM, iegulta heterogēna sistēma, Cyclone V SoC, ARM, stereo attēlu apstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā FPGA, heterogeneous embedded system Cyclone V SoC, ARM, stereo image processing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 04:44:55