Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Attēlu apstrāde lietojot heterogēnas iegultās sistēmas"
Title in English "Image Processing Using Heterogeneous Embedded Systems"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Modris Greitāns
Reviewer lekt. G.Valters
Abstract Mūsdienās arvien lielāko nozīmi gūst iegultās sistēmas ar spēju veikt uzdevumus autonomi. Viena no straujām attīstības jomām ir sistēmas, kuras palīdz autovadītājam un uzlabo satiksmes drošību. Šādu sistēmu turpmākai attīstībai nepieciešama spēja pa- ātrināt attēlu apstrādes algoritmus un kā viens no risinājumiem ir heterogēnu iegulto sistēmu izmantošana. Šī darba galvenais mērķis ir izpētīt attēlu apstrādes iespējas heterogēnā iegultā sistēmā un novērtēt potenciālos ieguvumus sadalot apstrādes uzdevumus starp procesora sistēmu un programmējamo loģikas masīvu. Darbā pētītas attēlu apstrādes iespējas uz heterogēnas iegultas sistēmas, kura sastāv no programmējamās loģikas masīva un silīcijā realizēta procesora. Pētīšanas nolūkiem tiek izmantots algoritms lielizmēru stereo attēlu diferenču kartes iegūšanai. Testēšanas nolūkiem tiek izmantoti statiski stereo attēli no iegultās failsistēmas. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izklāstīts: mikroprocesoru un programmējamās loģikas arhitektūru galvenās atšķirības, to izmantotie interfeisi datu apmaiņai, darbā izmantotie pieejamie funkcionālie bloki (IP cores), Linux arhitektūras atmiņas paradigma, Linux sistēmas pārtraukumu realizēšana, kā arī kopsavilkums par izmantoto stereo attēlu apstrādes algoritmu. Praktiskā darba daļa sevī ietver algoritmu realizāciju Cyclone V paaudzes heterogēnā iegultā sistēmā ar ARM CortexA9 divu kodolu procesoru, Linux sistēmas palaišanas plūsmu, izveidoto komunikācijas modeli, differenču kartes algoritma bibliotēkas pirmkoda pielāgošanu ARM arhitektū- rai, no programmas puses konfigurējama attēlu filtra realizāciju un divus attēlu filtra implementāciju scenārijus. Kā piemērs tiek veikta Sobeļa filtra realizācija. Maģistra darbs izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā, saistībā ar valsts pētījumu programmu ”Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” un ”Apvārsnis 2020” projektu ”Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)”. Darbs sastāv no 76 lappusēm, 25 attēliem, 18 tabulām un 7 pielikumiem. Darbā izmantoti 20 literatūras avoti.
Keywords PLM, iegulta heterogēna sistēma, Cyclone V SoC, ARM, stereo attēlu apstrāde
Keywords in English FPGA, heterogeneous embedded system Cyclone V SoC, ARM, stereo image processing
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.06.2016 04:44:55