Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas metodes optimizēšana un validēšana fenibuta atlikuma noteikšanai mazgāšanas ūdens šķīdumos un uz tehnoloģisko iekārtu virsmām
Nosaukums angļu valodā Optimization and validation of high-performance liquid chromatography method for detection of residual phenibut in the cleaning water solutions and on the surfaces of technological equipment
Autors Diāna Vladimirova
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. chem., Vitālijs Titajevs
Recenzents Dr. chem., Māris Turks
Anotācija Bakalaura darba literatūra apskatā sniegts ieskats par fenibuta ķīmiskajām īpašībam, pielietojumu farmācijā un sintēzes metodēm. Apkopota zinātniskā literatūra par fenibuta un tā analoga baklofēna AEŠH noteikšanas metodēm laika periodā no 1984. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder un Espacenet. Bakalaura darba ietvaros izstrādāta tāda metode ātrai, efektīvai un ekonomiski izdevīgai fenibuta atlikuma noteikšanai mazgāšanas ūdens šķīdumos un uz tehnoloģisko iekārtu virsmām, kas ir ieviešama hromatogrāfiskajā praksē rutīnas analīzēm industriālajā ražošanā. Mainot eluenta sastāvu, temperatūru un plūsmas ātrumu, izstrādāta metode, kas dod labi atkārtojamus rezultātus un atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 59 lappuses. Darbs satur 5 shēmas, 10 attēlus un 40 tabulas, tajā izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA (AEŠH), FENIBUTS, METODES OPTIMIZĀCIJA, VALIDĀCIJA, MAZGĀŠANAS ŪDENS ŠĶĪDUMI, TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU VISRMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC), PHENIBUT, METHOD DEVELOPMENT, VALIDATION, CLEANING WATER SOLUTIONS, SURFACES OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2016 22:49:24