Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas metodes optimizēšana un validēšana fenibuta atlikuma noteikšanai mazgāšanas ūdens šķīdumos un uz tehnoloģisko iekārtu virsmām
Title in English Optimization and validation of high-performance liquid chromatography method for detection of residual phenibut in the cleaning water solutions and on the surfaces of technological equipment
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. chem., Vitālijs Titajevs
Reviewer Dr. chem., Māris Turks
Abstract Bakalaura darba literatūra apskatā sniegts ieskats par fenibuta ķīmiskajām īpašībam, pielietojumu farmācijā un sintēzes metodēm. Apkopota zinātniskā literatūra par fenibuta un tā analoga baklofēna AEŠH noteikšanas metodēm laika periodā no 1984. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder un Espacenet. Bakalaura darba ietvaros izstrādāta tāda metode ātrai, efektīvai un ekonomiski izdevīgai fenibuta atlikuma noteikšanai mazgāšanas ūdens šķīdumos un uz tehnoloģisko iekārtu virsmām, kas ir ieviešama hromatogrāfiskajā praksē rutīnas analīzēm industriālajā ražošanā. Mainot eluenta sastāvu, temperatūru un plūsmas ātrumu, izstrādāta metode, kas dod labi atkārtojamus rezultātus un atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 59 lappuses. Darbs satur 5 shēmas, 10 attēlus un 40 tabulas, tajā izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA (AEŠH), FENIBUTS, METODES OPTIMIZĀCIJA, VALIDĀCIJA, MAZGĀŠANAS ŪDENS ŠĶĪDUMI, TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU VISRMAS
Keywords in English HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC), PHENIBUT, METHOD DEVELOPMENT, VALIDATION, CLEANING WATER SOLUTIONS, SURFACES OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.06.2016 22:49:24