Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Vienotas diplomdarbu informācijas sistēmas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Unified Thesis Information System
Autors Kristaps Mieriņš
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Bakalaura darbā tika veikts pētījums par esošo stāvokli Latvijas augstākās izglītības iestādēs par to, kā tiek iesniegti noslēguma, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra u.c. darbi. Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka nav vienotas sistēmas, kurā tiktu augšupielādēti noslēguma darbi, katrai augstskolai ir savs risinājums. Dažas izmanto gatavus risinājumus, kas pielāgots savām vajadzībām, dažas izmanto bezmaksas risinājumus, bet dažas to ir apvienojušas ar elektronisko bibliotēku. Tāpēc tika izvirzīts šī bakalaura darbā mērķis - izstrādāt vienotu noslēguma darbu informācijas sistēmu visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, veicot teorētisku izpēti un salīdzinājumu starp esošajām sistēmām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti seši uzdevumi, kuru izpildei tika analizēti dažādi literatūras avoti un veikts esošos sistēmu salīdzinājums. Veiktā pētījuma rezultātā ir izdarīti vairāki būtiski secinājumi, kas palīdzētu izveidot vienotu noslēgumu darbu informācijas sistēmu. Darba apjoms – 46 lpp., 13 attēli un 4 tabulas.
Atslēgas vārdi e-resursi; erp;dspace;ndr;
Atslēgas vārdi angļu valodā e-resources; erp; dspace;ndr
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2016 16:16:18