Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Vienotas diplomdarbu informācijas sistēmas izstrāde
Title in English Development of Unified Thesis Information System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Bakalaura darbā tika veikts pētījums par esošo stāvokli Latvijas augstākās izglītības iestādēs par to, kā tiek iesniegti noslēguma, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra u.c. darbi. Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka nav vienotas sistēmas, kurā tiktu augšupielādēti noslēguma darbi, katrai augstskolai ir savs risinājums. Dažas izmanto gatavus risinājumus, kas pielāgots savām vajadzībām, dažas izmanto bezmaksas risinājumus, bet dažas to ir apvienojušas ar elektronisko bibliotēku. Tāpēc tika izvirzīts šī bakalaura darbā mērķis - izstrādāt vienotu noslēguma darbu informācijas sistēmu visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, veicot teorētisku izpēti un salīdzinājumu starp esošajām sistēmām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti seši uzdevumi, kuru izpildei tika analizēti dažādi literatūras avoti un veikts esošos sistēmu salīdzinājums. Veiktā pētījuma rezultātā ir izdarīti vairāki būtiski secinājumi, kas palīdzētu izveidot vienotu noslēgumu darbu informācijas sistēmu. Darba apjoms – 46 lpp., 13 attēli un 4 tabulas.
Keywords e-resursi; erp;dspace;ndr;
Keywords in English e-resources; erp; dspace;ndr
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.06.2016 16:16:18