Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "“Evolution Gaming” darba devēja tēla stratēģijas uzlabošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the "Evolution Gaming" Employer Brand Strategy"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Gunita Smirnova
Recenzents Sandra Mihelake, MBA
Anotācija Cine J. Evolution Gaming darba devēja tēla stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / J.Cine, G.Smirnova. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 12 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 45 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt darba devēja tēla stratēģijas vīziju, kas palīdzēs kompānijai piesaistīt un noturēt lielu darbinieku skaitu. Evolution Gaming kā darba devējs ir visvairāk ieinteresēts trīs dažādās darbinieku grupās:  Spēļu prezentētāji. Visjaunākie darbinieki, pārsvarā studenti, kuriem Evolution ir viena no pirmajām darba vietām.  IT speciālisti. Vidēja vecuma darbinieki ar profesionālu augstāko izglītību IT jomā.  Augstākā līmeņa vadītāji. Vidēja vecuma darbinieki ar augstāko izglītību ekonomikas un/vai biznesa vadības jomā, ar bagātu iepriekšējo darba pieredzi. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta pieejamā literatūra par darba devēja tēla aktualitātēm. Analītiskajā daļā tiek analizēti aktuāli dati par Latvijas darba tirgu, potenciāliem darbiniekiem un kompānijas tagadējām aktivitātēm. Praktiskajā daļā tiek izvirzīta darba devēja tēla stratēģija, tās īstenošanas plāns un papildus aktivitātes, kas palīdzēs sasniegt uzstādīto mērķi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos darbinieki kļūst par neatņemamu un svarīgu daļu no uzņēmuma, tāpēc ir būtiski piesaistīt un noturēt kvalitatīvus darbiniekus. Darba devēja tēla stratēģijai jābūt skaidrai un uz mērķauditoriju orientētai, ar pievilcīgu darba ņēmēju vērtību piedāvājumu. Pievilcīgs darba devēja tēls samazina darbinieku piesaistīšanas un noturēšanas izdevumus, kā arī palīdz veidot stipru komandu biznesa mērķu sasniegšanai.
Atslēgas vārdi Darba devēja tēls, stratēģija, izstrāde, personalvadība, darbinieku piesaistīšana un noturēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Employer branding, strategy, human resource, attraction and retention of employees
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2016 15:17:50