Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "“Evolution Gaming” darba devēja tēla stratēģijas uzlabošana"
Title in English "Improvement of the "Evolution Gaming" Employer Brand Strategy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gunita Smirnova
Reviewer Sandra Mihelake, MBA
Abstract Cine J. Evolution Gaming darba devēja tēla stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / J.Cine, G.Smirnova. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 12 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 45 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt darba devēja tēla stratēģijas vīziju, kas palīdzēs kompānijai piesaistīt un noturēt lielu darbinieku skaitu. Evolution Gaming kā darba devējs ir visvairāk ieinteresēts trīs dažādās darbinieku grupās:  Spēļu prezentētāji. Visjaunākie darbinieki, pārsvarā studenti, kuriem Evolution ir viena no pirmajām darba vietām.  IT speciālisti. Vidēja vecuma darbinieki ar profesionālu augstāko izglītību IT jomā.  Augstākā līmeņa vadītāji. Vidēja vecuma darbinieki ar augstāko izglītību ekonomikas un/vai biznesa vadības jomā, ar bagātu iepriekšējo darba pieredzi. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta pieejamā literatūra par darba devēja tēla aktualitātēm. Analītiskajā daļā tiek analizēti aktuāli dati par Latvijas darba tirgu, potenciāliem darbiniekiem un kompānijas tagadējām aktivitātēm. Praktiskajā daļā tiek izvirzīta darba devēja tēla stratēģija, tās īstenošanas plāns un papildus aktivitātes, kas palīdzēs sasniegt uzstādīto mērķi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos darbinieki kļūst par neatņemamu un svarīgu daļu no uzņēmuma, tāpēc ir būtiski piesaistīt un noturēt kvalitatīvus darbiniekus. Darba devēja tēla stratēģijai jābūt skaidrai un uz mērķauditoriju orientētai, ar pievilcīgu darba ņēmēju vērtību piedāvājumu. Pievilcīgs darba devēja tēls samazina darbinieku piesaistīšanas un noturēšanas izdevumus, kā arī palīdz veidot stipru komandu biznesa mērķu sasniegšanai.
Keywords Darba devēja tēls, stratēģija, izstrāde, personalvadība, darbinieku piesaistīšana un noturēšana
Keywords in English Employer branding, strategy, human resource, attraction and retention of employees
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 09.06.2016 15:17:50