Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Dizaina sporta apģērba zīmola „MUTA” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Marketing Strategy Development for Design Sportwear Brand MUTA"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Liene Meklere-Kutsare
Recenzents Modris Ozoliņš, docents (prakt.), Dipl.ing., MBA
Anotācija Baumane-Zālmane I. Dizaina sporta apģērba zīmola “MUTA” mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / I.Baumane-Zālmane, L.Meklere-Kutsare. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 98 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 30 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir “MUTA” mārketinga stratēģijas un tās taktiskās ieviešanas plāna izstrāde, kas būtu atbilstoši konkrētā uzņēmuma un nišas specifikai, kā arī pieejamiem resursiem un ierobežojumiem. Pirmajā darba daļā apskatīta mārketinga stratēģijas nozīme, kā arī izvērtētas atbilstošākās mārketinga teorijas un modernie koncepti, kas izmantoti par pamatu “MUTA” mārketinga stratēģijas izstrādē. Otrajā darba daļā apskatīts uzņēmums, nozare un tirgus iespējas, tai skaitā izstrādāts detalizēts konkurentu analīzes modelis, pēc kura arī veikts konkurentu novērtējums. Trešajā darba daļā izstrādāta mārketinga stratēģija, definēti mērķi, kā arī piedāvāts stratēģijas taktiskās ieviešanas plāns, tajā ietverot detalizētu laika plānu un optimālo budžeta sadalījumu. Šajā daļā arī identificēti netradicionāli un inovatīvi komunikācijas veidi, ar kuru palīdzību iespējams efektīvi veicināt uzņēmuma atpazīstamību un pārdošanu starptautiskā vidē. Darba noslēgumā autors izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir par inovatīvu modernā mārketinga risinājumu izmantošanas nozīmi uzņēmuma biznesa attīstībā, kā arī par konkrētām taktikām un to pielietojumu. Tīmekļa vietne ir viena no būtiskākajām efektīva mārketinga sastāvdaļām, tāpēc izstrādāti priekšlikumi un plāns vietnes optimizācijai. Ir secināts, ka “MUTA” šobrīd ieņem zemāko pozīciju no apskatītajiem konkurentiem, tāpēc izstrādāts atbilstošu aktivitāšu kopums, lai panāktu konkurētspējīgu pozīciju nišā.
Atslēgas vārdi mārketings, stratēģija, zīmolvedība, mārketinga komplekss, tiešsaistes mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, strategy, branding, marketing mix, online marketing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 23:35:54