Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Dizaina sporta apģērba zīmola „MUTA” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Title in English "Marketing Strategy Development for Design Sportwear Brand MUTA"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Liene Meklere-Kutsare
Reviewer Modris Ozoliņš, docents (prakt.), Dipl.ing., MBA
Abstract Baumane-Zālmane I. Dizaina sporta apģērba zīmola “MUTA” mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / I.Baumane-Zālmane, L.Meklere-Kutsare. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 98 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 30 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir “MUTA” mārketinga stratēģijas un tās taktiskās ieviešanas plāna izstrāde, kas būtu atbilstoši konkrētā uzņēmuma un nišas specifikai, kā arī pieejamiem resursiem un ierobežojumiem. Pirmajā darba daļā apskatīta mārketinga stratēģijas nozīme, kā arī izvērtētas atbilstošākās mārketinga teorijas un modernie koncepti, kas izmantoti par pamatu “MUTA” mārketinga stratēģijas izstrādē. Otrajā darba daļā apskatīts uzņēmums, nozare un tirgus iespējas, tai skaitā izstrādāts detalizēts konkurentu analīzes modelis, pēc kura arī veikts konkurentu novērtējums. Trešajā darba daļā izstrādāta mārketinga stratēģija, definēti mērķi, kā arī piedāvāts stratēģijas taktiskās ieviešanas plāns, tajā ietverot detalizētu laika plānu un optimālo budžeta sadalījumu. Šajā daļā arī identificēti netradicionāli un inovatīvi komunikācijas veidi, ar kuru palīdzību iespējams efektīvi veicināt uzņēmuma atpazīstamību un pārdošanu starptautiskā vidē. Darba noslēgumā autors izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir par inovatīvu modernā mārketinga risinājumu izmantošanas nozīmi uzņēmuma biznesa attīstībā, kā arī par konkrētām taktikām un to pielietojumu. Tīmekļa vietne ir viena no būtiskākajām efektīva mārketinga sastāvdaļām, tāpēc izstrādāti priekšlikumi un plāns vietnes optimizācijai. Ir secināts, ka “MUTA” šobrīd ieņem zemāko pozīciju no apskatītajiem konkurentiem, tāpēc izstrādāts atbilstošu aktivitāšu kopums, lai panāktu konkurētspējīgu pozīciju nišā.
Keywords mārketings, stratēģija, zīmolvedība, mārketinga komplekss, tiešsaistes mārketings
Keywords in English marketing, strategy, branding, marketing mix, online marketing
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 23:35:54