Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums „WebGL” bāzētas informācijas vizualizācijas sistēmas arhitektūras izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Architecture for WebGL-based Information Visualization System
Autors Rita Eglīte
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Informācijas vizualizācijai mūsdienās iespējams izmantot tīmekļa vidi gan 2D, gan 3D atainojumiem. Tīmeklī pieejamas tehnoloģijas, kas bez spraudņu instalācijas ļauj iespēju lietotājiem piekļūt viegli uztveramiem un kvalitatīviem atainojumiem, tomēr tehnoloģijām aizvien aktuāls jautājums ir veiktspēja. Bakalaura darba mērķis ir izveidot WebGL bāzētu informācijas vizualizācijas sistēmas arhitektūru. Mērķa sasniegšanai tiek aprakstīti: informācijas vizualizācijas jēdziens, pieejamie rīki, metodes, tīmekļa tehnoloģijas. Atsevišķi apskatīta WebGL tehnoloģija, uz tās pamata veidotie satvari un tīmekļa bibliotēkas. Tiek definēti principi, kas padara atainojumu veiksmīgu, salīdzināti informācijas vizualizācijas rīki un piedāvāto atainojumu iespējas. Lai noteiktu prasības sistēmai, tika analizēta tīmekļa tehnoloģiju veiktspēja. Darba praktiskajā daļā tika izveidota sistēmas arhitektūra, kas balstās uz vizualizācijas konveijera principu un ir saistīta ar WebGL bibliotēku Three.js. Tiek aprakstīti izveides principi, sniegti risinājumi izstrādei JavaScript valodā, izmantojot asinhronu ielādi un vairākpavedienošanu. Izveidotā arhitektūra analizēta, izmantojot veiktspējas salīdzinājumu. Darba apjoms – 75 lpp., 2 tabulas, 18 attēli, 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Informācijas vizualizācija, tīmekļa vizualizācija, WebGL, Three.js, Canvas, sistēmas arhiektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Information visualization, web visualization, WebGL, Three.js, Canvas, system architecture
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 21:15:42