Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language „WebGL” bāzētas informācijas vizualizācijas sistēmas arhitektūras izstrāde
Title in English Development of Architecture for WebGL-based Information Visualization System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Informācijas vizualizācijai mūsdienās iespējams izmantot tīmekļa vidi gan 2D, gan 3D atainojumiem. Tīmeklī pieejamas tehnoloģijas, kas bez spraudņu instalācijas ļauj iespēju lietotājiem piekļūt viegli uztveramiem un kvalitatīviem atainojumiem, tomēr tehnoloģijām aizvien aktuāls jautājums ir veiktspēja. Bakalaura darba mērķis ir izveidot WebGL bāzētu informācijas vizualizācijas sistēmas arhitektūru. Mērķa sasniegšanai tiek aprakstīti: informācijas vizualizācijas jēdziens, pieejamie rīki, metodes, tīmekļa tehnoloģijas. Atsevišķi apskatīta WebGL tehnoloģija, uz tās pamata veidotie satvari un tīmekļa bibliotēkas. Tiek definēti principi, kas padara atainojumu veiksmīgu, salīdzināti informācijas vizualizācijas rīki un piedāvāto atainojumu iespējas. Lai noteiktu prasības sistēmai, tika analizēta tīmekļa tehnoloģiju veiktspēja. Darba praktiskajā daļā tika izveidota sistēmas arhitektūra, kas balstās uz vizualizācijas konveijera principu un ir saistīta ar WebGL bibliotēku Three.js. Tiek aprakstīti izveides principi, sniegti risinājumi izstrādei JavaScript valodā, izmantojot asinhronu ielādi un vairākpavedienošanu. Izveidotā arhitektūra analizēta, izmantojot veiktspējas salīdzinājumu. Darba apjoms – 75 lpp., 2 tabulas, 18 attēli, 1 pielikums.
Keywords Informācijas vizualizācija, tīmekļa vizualizācija, WebGL, Three.js, Canvas, sistēmas arhiektūra
Keywords in English Information visualization, web visualization, WebGL, Three.js, Canvas, system architecture
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 21:15:42