Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Objektu tehnoloģiju izmantošanas datu bāzē analīze un izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Analysis and Evaluation of Object Technologies Usages in Database
Autors Dmitriy Shulzhenko
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Eiduks
Recenzents Aleksejs Jurenoks, Mg.sc.ing., Rīgas valsts 3. ģimnāzija, direktora vietnieks
Anotācija Darbā ir pētīta objektu tehnoloģijas izmantošana datu bāzē. Analizētas divas problēmas: datu mantošanas realizēšana datu bāzē un objektu transformācija starp datu bāzi un lietojumu. Izpētīti risinājumi, kuri apskatīti grāmatās, rakstos un datu bāzes vadības sistēmu dokumentācijas. Galvenā vērība veltīta firmas Oracle datu bāzes vadības sistēmai Oracle Database, kā dominējošai un visvairāk attīstītai objektu – relāciju sistēmai. Darbā veikta arī literatūrā doto variantu par datu mantošanu datu bāzē un objektu transformācijām praktiska pārbaude un izvērtējums. Izmantojot firmas Oracle datu bāzes vadības sistēmu, izveidota neliela objektu – relāciju datu bāze un analizētas tās labās un sliktās īpašības. Darba pamattekstā ir 57 lappuses, 47 attēli, 2 tabulas, 23izmantoto literatūras avotu un 1 pielikumi.
Atslēgas vārdi OBJEKTU TEHNOLOĢIJAS, OBJEKTU – RELĀCIJU DATU BĀZE, OBJEKTORIENTĒTĀ PARADIGMA, DATU MANTOŠANA, DATU BĀZES UN LIETOJUMA SASKAŅOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā OBJECT TECHNOLOGIES, OBJECT – RELATIONAL DATABASE, OBJECT – ORIENTED PARADIGM, INHERITANCE, DATABASE AND APPLICATION RECONCILATION
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 12:54:51