Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Objektu tehnoloģiju izmantošanas datu bāzē analīze un izvērtējums
Title in English Analysis and Evaluation of Object Technologies Usages in Database
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Jānis Eiduks
Reviewer Aleksejs Jurenoks, Mg.sc.ing., Rīgas valsts 3. ģimnāzija, direktora vietnieks
Abstract Darbā ir pētīta objektu tehnoloģijas izmantošana datu bāzē. Analizētas divas problēmas: datu mantošanas realizēšana datu bāzē un objektu transformācija starp datu bāzi un lietojumu. Izpētīti risinājumi, kuri apskatīti grāmatās, rakstos un datu bāzes vadības sistēmu dokumentācijas. Galvenā vērība veltīta firmas Oracle datu bāzes vadības sistēmai Oracle Database, kā dominējošai un visvairāk attīstītai objektu – relāciju sistēmai. Darbā veikta arī literatūrā doto variantu par datu mantošanu datu bāzē un objektu transformācijām praktiska pārbaude un izvērtējums. Izmantojot firmas Oracle datu bāzes vadības sistēmu, izveidota neliela objektu – relāciju datu bāze un analizētas tās labās un sliktās īpašības. Darba pamattekstā ir 57 lappuses, 47 attēli, 2 tabulas, 23izmantoto literatūras avotu un 1 pielikumi.
Keywords OBJEKTU TEHNOLOĢIJAS, OBJEKTU – RELĀCIJU DATU BĀZE, OBJEKTORIENTĒTĀ PARADIGMA, DATU MANTOŠANA, DATU BĀZES UN LIETOJUMA SASKAŅOŠANA
Keywords in English OBJECT TECHNOLOGIES, OBJECT – RELATIONAL DATABASE, OBJECT – ORIENTED PARADIGM, INHERITANCE, DATABASE AND APPLICATION RECONCILATION
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.06.2016 12:54:51