Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Tīmekļa lietotņu veiktspējas testēšanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of WEB Application Performance Testing Possibilities
Autors Mihails Carenko
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir novērtēt tīmekļa lietotņu veiktspējas testēšanas metodes un rīkus, kā arī izmēģināt tos praksē, reālos apstākļos. Lai sasniegtu uzstādītu mērķi, darba ietvaros tika aplūkoti testēšanas pamatjēdzieni, procesi, testēšans īstēnošana un vadīšana. Tika apskatītas pastāvošas veiktspējas testēšanas pieejas un izpētīta veiktspējas testēšanas pielietošana dažādās izstrādes metodoloģijās. Turklāt darba gaitā tika veikts praktisks pētījums. Pētījuma objekts ir veiktspējas testēšanas metodes un rīki. Praktiska pētijumā ietvaros, uz reālas lietotnes tika izpētīti un analizēti divi populāri un bieži izmantoti veiktspējas testēšanas rīki - NeoLoad un LoadRunner. Rīku salīdzinoša analīze tika veikta pielietojot AHP (Analytic hierarchy process) strukturētas analīzes paņēmienu. Praktiska pētijumā un analīzes rezultātā tika sastadīti secinājumi par izpētītu veiktspējas testēšanas rīku priekšrocībām un iespējām. Tika secināts, ka abas lietotnes ir produktīvi, daudzfunkcionāli un spēcīgi veiktspējas testēšanas rīki, kas ir pielāgoti lietošanai gan mazajā, gan lielajā biznesā. Rīku savstarpēja salīdzināšanas procesā, katrs rīks tika novērtēts atbilstoši uzstāditājiem kritērijiem un balstoties uz rīku praktiskas pielietošanas saņēma darba autora atzīmi. AHP analīzes dati liecina par NeoLoad rīka nelielu priekšrocību, salīdzinājuma ar LoadRunner. Darba ietvaros arī tika sniegti ieteikumi par attiecīgu rīku izmantošanu veiktspējas testēšanas mērķu sasniegšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīm pamatdaļām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem, kur ir apkopoti svarīgākie darba rezultāti. Pētījumā tiek izmantoti dažādi avoti – vispārēja un speciāla literatūra IT sfērā, tiešsaistes raksti, periodiskie izdevumi, statistiskie dati, kā arī RTU pasniedzēju lekciju materiāli. Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 66 lapām, 40 attēliem, 2 tabulām.
Atslēgas vārdi Veiktspējas testēšana, NeoLoad, LoadRunner
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance testing, NeoLoad, LoadRunner
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 23:27:26