Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Tīmekļa lietotņu veiktspējas testēšanas iespēju analīze
Title in English Analysis of WEB Application Performance Testing Possibilities
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Abstract Diplomprojekta mērķis ir novērtēt tīmekļa lietotņu veiktspējas testēšanas metodes un rīkus, kā arī izmēģināt tos praksē, reālos apstākļos. Lai sasniegtu uzstādītu mērķi, darba ietvaros tika aplūkoti testēšanas pamatjēdzieni, procesi, testēšans īstēnošana un vadīšana. Tika apskatītas pastāvošas veiktspējas testēšanas pieejas un izpētīta veiktspējas testēšanas pielietošana dažādās izstrādes metodoloģijās. Turklāt darba gaitā tika veikts praktisks pētījums. Pētījuma objekts ir veiktspējas testēšanas metodes un rīki. Praktiska pētijumā ietvaros, uz reālas lietotnes tika izpētīti un analizēti divi populāri un bieži izmantoti veiktspējas testēšanas rīki - NeoLoad un LoadRunner. Rīku salīdzinoša analīze tika veikta pielietojot AHP (Analytic hierarchy process) strukturētas analīzes paņēmienu. Praktiska pētijumā un analīzes rezultātā tika sastadīti secinājumi par izpētītu veiktspējas testēšanas rīku priekšrocībām un iespējām. Tika secināts, ka abas lietotnes ir produktīvi, daudzfunkcionāli un spēcīgi veiktspējas testēšanas rīki, kas ir pielāgoti lietošanai gan mazajā, gan lielajā biznesā. Rīku savstarpēja salīdzināšanas procesā, katrs rīks tika novērtēts atbilstoši uzstāditājiem kritērijiem un balstoties uz rīku praktiskas pielietošanas saņēma darba autora atzīmi. AHP analīzes dati liecina par NeoLoad rīka nelielu priekšrocību, salīdzinājuma ar LoadRunner. Darba ietvaros arī tika sniegti ieteikumi par attiecīgu rīku izmantošanu veiktspējas testēšanas mērķu sasniegšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīm pamatdaļām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem, kur ir apkopoti svarīgākie darba rezultāti. Pētījumā tiek izmantoti dažādi avoti – vispārēja un speciāla literatūra IT sfērā, tiešsaistes raksti, periodiskie izdevumi, statistiskie dati, kā arī RTU pasniedzēju lekciju materiāli. Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 66 lapām, 40 attēliem, 2 tabulām.
Keywords Veiktspējas testēšana, NeoLoad, LoadRunner
Keywords in English Performance testing, NeoLoad, LoadRunner
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 23:27:26