Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums JavaFX un Swing pētīšana
Nosaukums angļu valodā Researching of JavaFX and Swing
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents Andrejs Lesovskis, Mg.sc.ing., LDI pētnieks
Anotācija JavaFX un Swing ir profesionāli Java-orientēti līdzekļi bagātinātu klienta lietotņu izstrādei. Šiem abiem rīkiem ir neierobežotas iespējas grafiskās lietotāja saskarnes izveidošanai. Šajā bakalaura darbā tiek izpētīti un salīdzināti abi JavaFX un Swing rīki, tiek noskaidrotas JavaFX un Swing priekšrocības un trūkumi. Informācijas izklāsts par abiem rīkiem palīdz izvēlēties starp JavaFX un Swing, atbilstoši savām prasībām. Teorētiskā daļā ir tiek sīki izstāstīts par JavaFX un Swing arhitektūrām, un ir doti vienkāršie koda fragmenti. Praktiskā daļā tiek izstrādāti divi analoģiskie projekti, izmantojot JavaFX un Swing tehnoloģiju. Abi projekti tiek analizēti un bakalaura darba beigās ir dots saraksts ar katra rīka priekšrocībām un trūkumiem. Darba pamattekstā ir 47 lappuses, 24 attēli, 3 tabulas, 19 izmantoto literatūras avotu un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi GUI – grafiskā lietotāju saskarne; Java – programmēšanas valoda; Konteiners – logu apgabals, kas satur grafiskā lietotāju saskarnes komponentus; Komponents – grafiskā lietotāju saskarnes elements, kurš var būt par attēlu, tekstu, ievades logu, pogu, sarakstu u.c., kuru lietotājs parasti redz uz ekrāna.
Atslēgas vārdi angļu valodā GUI – graphical user interface; Java – programming language; Konteiners – window section, that contains graphical user interface components; Komponents – graphical user interface element, that can be an image, text, text input, button, list and so on, which user usually sees on the screen.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 14:35:58