Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē"
Nosaukums angļu valodā "Use of oil pipelines for natural gas transmission"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Kalvāns
Recenzents Aivars Broks
Anotācija Anotācija. Maģistra darba autors: Aivars Bāliņš. Maģistra darba nosaukums: Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 65 lapām. Maģistra darbs satur 20 attēlu, 14 tabulas, 11 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 23 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba izstrādes mērķis ir izpētīt un novērtēt esošo maģistrālo naftas vadu izmantošanas iespējas dabasgāzes pārvadei Latvijā (Ziemeļkurzemes gazifikācijā), to lietderību no zinātniskā, tehniskā un ekonomiskā aspekta. Maģistra darbā izmantoti akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” informācijas sistēmu dati. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izmantojot matemātiskās statistikas metodi, tika izvērtēti tehniski ekonomiskie raksturlielumi esošo maģistrālo naftas cauruļvadu izmantošanai dabasgāzes pārvades nodrošināšanā. Viena no naftas un gāzes produktu pārvades galvenajām metodēm ir cauruļvadu transports. Darbā teorētiski pētīts, pārvades gāzes caurplūdes un spiediena kritumi, izmantojot divu veidu cauruļvadu diametrus (DN 500 un 700 mm), kā arī veicot tehniski - ekonomiskos aprēķinus nosakot jauna gāzes cauruļvada izbūves vai esošā naftas vada „Polocka–Ventspils” renovācijas lietderīgumu, nodrošinot dabasgāzes piegādes Ventspils patērētājiem. Gāzesvadu tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu variantu iegūšanā izmantota licencēta datorprogramma „OptiPlan”. Aprēķinos pielietots statistiskais vienlaicīguma princips. Tehniski ekonomiskie pamatojumi, aprēķinot investīciju atmaksāšanās laiku, veikti izmantojot Microsoft Excel programmu nodrošinājumu. Maģistra darbā pētītais un secinātais ir izmantojams, veicot esošo tranzīta naftas cauruļvadu renovāciju, tos izmantojot Ziemeļkurzemes dabasgāzes pārvades sistēmas izbūvē.
Atslēgas vārdi Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē
Atslēgas vārdi angļu valodā Use of Oil Trunk Pipelines in Natural Gas Transmission
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 10:10:27