Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē"
Title in English "Use of oil pipelines for natural gas transmission"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Māris Kalvāns
Reviewer Aivars Broks
Abstract Anotācija. Maģistra darba autors: Aivars Bāliņš. Maģistra darba nosaukums: Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 65 lapām. Maģistra darbs satur 20 attēlu, 14 tabulas, 11 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 23 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba izstrādes mērķis ir izpētīt un novērtēt esošo maģistrālo naftas vadu izmantošanas iespējas dabasgāzes pārvadei Latvijā (Ziemeļkurzemes gazifikācijā), to lietderību no zinātniskā, tehniskā un ekonomiskā aspekta. Maģistra darbā izmantoti akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” informācijas sistēmu dati. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izmantojot matemātiskās statistikas metodi, tika izvērtēti tehniski ekonomiskie raksturlielumi esošo maģistrālo naftas cauruļvadu izmantošanai dabasgāzes pārvades nodrošināšanā. Viena no naftas un gāzes produktu pārvades galvenajām metodēm ir cauruļvadu transports. Darbā teorētiski pētīts, pārvades gāzes caurplūdes un spiediena kritumi, izmantojot divu veidu cauruļvadu diametrus (DN 500 un 700 mm), kā arī veicot tehniski - ekonomiskos aprēķinus nosakot jauna gāzes cauruļvada izbūves vai esošā naftas vada „Polocka–Ventspils” renovācijas lietderīgumu, nodrošinot dabasgāzes piegādes Ventspils patērētājiem. Gāzesvadu tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu variantu iegūšanā izmantota licencēta datorprogramma „OptiPlan”. Aprēķinos pielietots statistiskais vienlaicīguma princips. Tehniski ekonomiskie pamatojumi, aprēķinot investīciju atmaksāšanās laiku, veikti izmantojot Microsoft Excel programmu nodrošinājumu. Maģistra darbā pētītais un secinātais ir izmantojams, veicot esošo tranzīta naftas cauruļvadu renovāciju, tos izmantojot Ziemeļkurzemes dabasgāzes pārvades sistēmas izbūvē.
Keywords Maģistrālo naftas vadu izmantošana dabasgāzes pārvadē
Keywords in English Use of Oil Trunk Pipelines in Natural Gas Transmission
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 10:10:27