Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums ĢIS bāzēta tirdzniecības uzņēmuma atrašanās vietas izvēles analīze
Nosaukums angļu valodā GIS-based Location Choice Analysis for Trading Company
Autors Gita Gaļinska
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Oksana Soško
Anotācija Darba izstrādes mērķis ir izpētīt un izanalizēt ĢIS bāzētas atrašanās vietas analīzes metodes un to pielietojumu tirdzniecības uzņēmumu izvietojuma plānošanā, par piemēru izmantojot ziedu tirdzniecības uzņēmumu. Eksperimentālā izpēte tiks veikta reālam uzņēmumam, attīstot. plānojot un koordinējot ziedu tirdzniecības loģistikas procesus. Darba uzdevumi ir:  Veikt pārskatu par atrašanas vietas analīzes metodēm.  Saprast, kādam uzņēmumam tiks meklēta atrašanās vieta.  Izvirzīt hipotēzes, kur varētu atrasties uzņēmuma jaunās vietas.  Veikt apkopojumu par ĢIS un QGIS.  Ar QGIS palīdzību izpētīt izvirzītās hipotēzes.  Izteikt ieteikumus, lai pelņa būtu arī vasarā. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām un 14 apakšnodaļām. Maģistra darba pirmajā – tiek izpētītas un apkopotas vairākas metodes ar kuru palīdzību var izvērtēt vai izvēlētā uzņēmuma atrašanās vieta ir piemērota uzņēmumam. Kā arī uzskaitīti 10 populārākās kļūdas, kuras pielaiž jaunie mazumtirdzniecības uzņēmumi. Otrajā - teorētiskajā daļā, tiek izpētīts pats jaunais uzņēmums. Noskaidrots tā koncepciju un izprasta tā stiprās un vājās puses. Lai to izdarītu, tika izveidota SVID analīze. kā arī uzskaitīt faktorus, kuri ir nepieciešami veikala vietas izpētē. Papildus tiek izskaidrots, kas ir Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, aprakstīts kādas darbības var veikt ar ĢIS palīdzību un uzskaitīti vairāki piemēri, kur ar ĢIS palīdzību tika izanalizētas problēmzonas un pēc šīs analīzes atrisināta problēma. Piemēram, banku un 3 finanšu jomā. Izpētītas priekšrocības un trūkumi, aprakstītas kādas ir nepieciešamās elementu grupas, noskaidroti un uzskaitīti piecu soļu darbība strādājot ar ĢIS. Trešajā nodaļā ir gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Lai varētu izpētīt jaunā uzņēmuma atrašanās vietas vai lokāciju, tika izvirzīta hipotēze - jaunajiem veikaliem un noliktavai ir jābūt blakus dzemdību namam vai dzimtsarakstu nodaļai. Šāda hipotēze tika izvirzīta balstoties uz statistiku par dzimstības līmeni un laulībā stājušos pāru skaitu Latvijā Ceturtā nodaļa ir veltīta hipotēžu izpētei veikaliem un noliktavai, kā arī ar QGIS un statistikas palīdzību izpētītas reālas iespējamās uzņēmuma veikala un noliktavas vietas. Izpētīti to faktoru plusi un mīnusi. Ieteikti priekšlikumi, kā pārspēt konkurentus, piesaistīt vairāk klientus, un kā paplašināt uzņēmumu, lai rastos lielāka peļņa. Darba apjoms - 83 lpp., 5 tabulas un 22 attēli.
Atslēgas vārdi ĢIS, uzņēmuma atrašanās vietas izvēle, metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā GIS, Location choice for company, methods
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 09:15:42