Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language ĢIS bāzēta tirdzniecības uzņēmuma atrašanās vietas izvēles analīze
Title in English GIS-based Location Choice Analysis for Trading Company
Author Gita Gaļinska
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Oksana Soško
Abstract Darba izstrādes mērķis ir izpētīt un izanalizēt ĢIS bāzētas atrašanās vietas analīzes metodes un to pielietojumu tirdzniecības uzņēmumu izvietojuma plānošanā, par piemēru izmantojot ziedu tirdzniecības uzņēmumu. Eksperimentālā izpēte tiks veikta reālam uzņēmumam, attīstot. plānojot un koordinējot ziedu tirdzniecības loģistikas procesus. Darba uzdevumi ir:  Veikt pārskatu par atrašanas vietas analīzes metodēm.  Saprast, kādam uzņēmumam tiks meklēta atrašanās vieta.  Izvirzīt hipotēzes, kur varētu atrasties uzņēmuma jaunās vietas.  Veikt apkopojumu par ĢIS un QGIS.  Ar QGIS palīdzību izpētīt izvirzītās hipotēzes.  Izteikt ieteikumus, lai pelņa būtu arī vasarā. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām un 14 apakšnodaļām. Maģistra darba pirmajā – tiek izpētītas un apkopotas vairākas metodes ar kuru palīdzību var izvērtēt vai izvēlētā uzņēmuma atrašanās vieta ir piemērota uzņēmumam. Kā arī uzskaitīti 10 populārākās kļūdas, kuras pielaiž jaunie mazumtirdzniecības uzņēmumi. Otrajā - teorētiskajā daļā, tiek izpētīts pats jaunais uzņēmums. Noskaidrots tā koncepciju un izprasta tā stiprās un vājās puses. Lai to izdarītu, tika izveidota SVID analīze. kā arī uzskaitīt faktorus, kuri ir nepieciešami veikala vietas izpētē. Papildus tiek izskaidrots, kas ir Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, aprakstīts kādas darbības var veikt ar ĢIS palīdzību un uzskaitīti vairāki piemēri, kur ar ĢIS palīdzību tika izanalizētas problēmzonas un pēc šīs analīzes atrisināta problēma. Piemēram, banku un 3 finanšu jomā. Izpētītas priekšrocības un trūkumi, aprakstītas kādas ir nepieciešamās elementu grupas, noskaidroti un uzskaitīti piecu soļu darbība strādājot ar ĢIS. Trešajā nodaļā ir gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Lai varētu izpētīt jaunā uzņēmuma atrašanās vietas vai lokāciju, tika izvirzīta hipotēze - jaunajiem veikaliem un noliktavai ir jābūt blakus dzemdību namam vai dzimtsarakstu nodaļai. Šāda hipotēze tika izvirzīta balstoties uz statistiku par dzimstības līmeni un laulībā stājušos pāru skaitu Latvijā Ceturtā nodaļa ir veltīta hipotēžu izpētei veikaliem un noliktavai, kā arī ar QGIS un statistikas palīdzību izpētītas reālas iespējamās uzņēmuma veikala un noliktavas vietas. Izpētīti to faktoru plusi un mīnusi. Ieteikti priekšlikumi, kā pārspēt konkurentus, piesaistīt vairāk klientus, un kā paplašināt uzņēmumu, lai rastos lielāka peļņa. Darba apjoms - 83 lpp., 5 tabulas un 22 attēli.
Keywords ĢIS, uzņēmuma atrašanās vietas izvēle, metodes
Keywords in English GIS, Location choice for company, methods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 09:15:42