Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> piedevas ietekme uz augsttemperatūras keramikas īpašībām
Nosaukums angļu valodā Effect of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> additive on the properties of high temperature ceramics
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., I.Šperberga
Recenzents Dr.sc.ing., vad.pētn. I.Zālīte
Anotācija Maģistra darbs „Si3N4 piedevas ietekme uz augsttemperatūras keramikas īpašībām” veltīts mullīta keramikas pētījumiem. Tā ietvaros aplūkota silīcija nitrīda ietekme uz mullīta–cirkonija dioksīda keramikas mehāniskajām, termiskajām un keramiskajām īpašībām. Darbs sastāv no ievada, trim galvenajām daļām (literatūras apskata, metodiskās daļas un eksperimentālās daļas) un secinājumiem. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu no 1962. līdz 2016. gadam par mullīta, silīcija nitrīda un cirkonija dioksīda keramiku, to galvenajām iegūšanas metodēm, termiskajām un mehāniskajām īpašībām. Metodiskajā daļā aplūkots izejvielu un sastāvu raksturojums un galvenie principi, kas izmantoti iegūto materiālu īpašību un struktūras pētīšanai. Savukārt eksperimentālajā daļā veikta silīcija nitrīda piedevas ietekmes analīze uz augsttemperatūras keramikas mehānisko stiprību, termiskā trieciena izturību u. c. īpašībām. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lappuses. Darbā iekļauti 39 attēli, 1 tabula, 1 pielikums un izmantots 131 literatūras avots.
Atslēgas vārdi MULLĪTA KERAMIKA, SILĪCIJA NITRĪDS, CIRKONIJA DIOKSĪDS, RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā MULLITE CERAMICS, SILICON NITRIDE, ZIRCONIUM DIOXIDE, X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 08:39:49