Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> piedevas ietekme uz augsttemperatūras keramikas īpašībām
Title in English Effect of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> additive on the properties of high temperature ceramics
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., I.Šperberga
Reviewer Dr.sc.ing., vad.pētn. I.Zālīte
Abstract Maģistra darbs „Si3N4 piedevas ietekme uz augsttemperatūras keramikas īpašībām” veltīts mullīta keramikas pētījumiem. Tā ietvaros aplūkota silīcija nitrīda ietekme uz mullīta–cirkonija dioksīda keramikas mehāniskajām, termiskajām un keramiskajām īpašībām. Darbs sastāv no ievada, trim galvenajām daļām (literatūras apskata, metodiskās daļas un eksperimentālās daļas) un secinājumiem. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu no 1962. līdz 2016. gadam par mullīta, silīcija nitrīda un cirkonija dioksīda keramiku, to galvenajām iegūšanas metodēm, termiskajām un mehāniskajām īpašībām. Metodiskajā daļā aplūkots izejvielu un sastāvu raksturojums un galvenie principi, kas izmantoti iegūto materiālu īpašību un struktūras pētīšanai. Savukārt eksperimentālajā daļā veikta silīcija nitrīda piedevas ietekmes analīze uz augsttemperatūras keramikas mehānisko stiprību, termiskā trieciena izturību u. c. īpašībām. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lappuses. Darbā iekļauti 39 attēli, 1 tabula, 1 pielikums un izmantots 131 literatūras avots.
Keywords MULLĪTA KERAMIKA, SILĪCIJA NITRĪDS, CIRKONIJA DIOKSĪDS, RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE
Keywords in English MULLITE CERAMICS, SILICON NITRIDE, ZIRCONIUM DIOXIDE, X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.06.2016 08:39:49