Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ūdens un naftas produktu sorbcijas pētījumi, izmantojot porainas keramikas sorbentus
Nosaukums angļu valodā Research of the water and petroleum products sorption by the porous ceramic sorbents
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing., Andrejs Šiškins, Dr.sc.ing., prof. Jurijs Ozoliņš
Recenzents Dr.sc.ing., pētnieks Vjačeslavs Lapkovskis
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīti Latvijā sastopamie porainie materiāli un to sorbcijas procesi. Tiek raksturoti populārākie naftas produktu sorbenti un ūdens uzturēšanas materiāli, kā arī aprakstīti Latvijas māli un analizētas to izmantošanas iespējas sorbenta izveidošanai polāru un nepolāru vielu sorbcijai. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1997.gada līdz 2016.gadam, izmantojot RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamo literatūru, elektroniskās datu bāzes un internetu. Izstrādāta metode granulveida sorbenta izstrādei uz Latvijas mālu bāzes, izmantojot uzputošanas metodi putu masas izveidei un laboratorijas mēroga rotējošo cilindrisko granulātoru granulveida sorbentu iegūšanai. Noteikta granulveida sorbentu porainība un šķietamais blīvums ar hidrostatiskās svēršanas metodi, mehāniskā izturība, peldspēja, naftas produktu maksimālā sorbcijas spēja, ūdens uzturēšanas spēja un pētīta parauga virsmas morfoloģija. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 66 lpp. Darbs satur 31 attēlu, 8 tabulas un tajā izmantoti 90 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi UZPUTOTAS GRANULAS, DOBAS SFĒRAS, NAFTAS PRODUKTU SORBCIJA, ŪDENS UZTURĒŠANA, MEHĀNISKĀ IZTURĪBA, PORAINĪBA, LATVIJAS MĀLI
Atslēgas vārdi angļu valodā FOAMED PELLETS, HOLLOW SPHERES, OIL SORPTION, WATER RETENTION, COMPRESSIVE STRENGTH, POROSITY, LATVIAN CLAY
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 21:19:43