Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ūdens un naftas produktu sorbcijas pētījumi, izmantojot porainas keramikas sorbentus
Title in English Research of the water and petroleum products sorption by the porous ceramic sorbents
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing., Andrejs Šiškins, Dr.sc.ing., prof. Jurijs Ozoliņš
Reviewer Dr.sc.ing., pētnieks Vjačeslavs Lapkovskis
Abstract Bakalaura darbā tiek pētīti Latvijā sastopamie porainie materiāli un to sorbcijas procesi. Tiek raksturoti populārākie naftas produktu sorbenti un ūdens uzturēšanas materiāli, kā arī aprakstīti Latvijas māli un analizētas to izmantošanas iespējas sorbenta izveidošanai polāru un nepolāru vielu sorbcijai. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1997.gada līdz 2016.gadam, izmantojot RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamo literatūru, elektroniskās datu bāzes un internetu. Izstrādāta metode granulveida sorbenta izstrādei uz Latvijas mālu bāzes, izmantojot uzputošanas metodi putu masas izveidei un laboratorijas mēroga rotējošo cilindrisko granulātoru granulveida sorbentu iegūšanai. Noteikta granulveida sorbentu porainība un šķietamais blīvums ar hidrostatiskās svēršanas metodi, mehāniskā izturība, peldspēja, naftas produktu maksimālā sorbcijas spēja, ūdens uzturēšanas spēja un pētīta parauga virsmas morfoloģija. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 66 lpp. Darbs satur 31 attēlu, 8 tabulas un tajā izmantoti 90 literatūras avoti.
Keywords UZPUTOTAS GRANULAS, DOBAS SFĒRAS, NAFTAS PRODUKTU SORBCIJA, ŪDENS UZTURĒŠANA, MEHĀNISKĀ IZTURĪBA, PORAINĪBA, LATVIJAS MĀLI
Keywords in English FOAMED PELLETS, HOLLOW SPHERES, OIL SORPTION, WATER RETENTION, COMPRESSIVE STRENGTH, POROSITY, LATVIAN CLAY
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 21:19:43