Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "PILNĀS KOMPENSĀCIJAS SISTĒMAS IZMANTOŠANA VIDSPRIEGUMA SADALES ELEKTRISKAJOS TĪKLOS"
Nosaukums angļu valodā "FULL COMPENSATION SYSTEM USAGE IN MIDDLE VOLTAGE DISTRIBUTION ELECTRICAL NETWORKS"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Jānis Rozenkrons
Recenzents
Anotācija Darbs sastāv no ievaddaļas, pamatdaļas, nobeiguma, pielikumiem un literatūras saraksta. Pamatdaļā apskatīta sadales tīklu neitrāles darba režīmi, to parametru atšķirības un darbības īpatnības vienfāzes zemesslēguma gadījumā. Aprakstīta pilnās kompensācijas sistēma, tās sniegtās priekšrocības un tehnoloģiskais izpildījums. Analizēts neitrāles nobīdes spriegums kompensētai sistēmai un Zviedru neitrāles sniegtās iespējas zemesslēguma strāvas kompensācijai. Darbā ir veikts tehniski ekonomiskais novērtējums pilnās kompensācijas sistēmai salīdzinājumā ar Petersena spoles tehnoloģiju. Apskatīts Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas normatīvais regulējums par patērētājiem elektroapgādes pārtraukuma rezultātā garantēto kompensāciju. Pielikumi sastāv no darbā izmantoto burtsimbolu pielikuma un terminoloģijas pielikuma. Darbs satur 79 teksta lapas, tajā skaitā 30 attēlus, 12 tabulas, 2 pielikumus un literatūras sarakstu ar 30 nosaukumu informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi PILNĀS KOMPENSĀCIJAS SISTĒMA, NEITRĀLE, ZEMESSLĒGUMS
Atslēgas vārdi angļu valodā FULL COMPENSATION SYSTEM, NEUTRAL, EARTH FAULTS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 16:17:25