Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "PILNĀS KOMPENSĀCIJAS SISTĒMAS IZMANTOŠANA VIDSPRIEGUMA SADALES ELEKTRISKAJOS TĪKLOS"
Title in English "FULL COMPENSATION SYSTEM USAGE IN MIDDLE VOLTAGE DISTRIBUTION ELECTRICAL NETWORKS"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Jānis Rozenkrons
Reviewer
Abstract Darbs sastāv no ievaddaļas, pamatdaļas, nobeiguma, pielikumiem un literatūras saraksta. Pamatdaļā apskatīta sadales tīklu neitrāles darba režīmi, to parametru atšķirības un darbības īpatnības vienfāzes zemesslēguma gadījumā. Aprakstīta pilnās kompensācijas sistēma, tās sniegtās priekšrocības un tehnoloģiskais izpildījums. Analizēts neitrāles nobīdes spriegums kompensētai sistēmai un Zviedru neitrāles sniegtās iespējas zemesslēguma strāvas kompensācijai. Darbā ir veikts tehniski ekonomiskais novērtējums pilnās kompensācijas sistēmai salīdzinājumā ar Petersena spoles tehnoloģiju. Apskatīts Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas normatīvais regulējums par patērētājiem elektroapgādes pārtraukuma rezultātā garantēto kompensāciju. Pielikumi sastāv no darbā izmantoto burtsimbolu pielikuma un terminoloģijas pielikuma. Darbs satur 79 teksta lapas, tajā skaitā 30 attēlus, 12 tabulas, 2 pielikumus un literatūras sarakstu ar 30 nosaukumu informācijas avotiem.
Keywords PILNĀS KOMPENSĀCIJAS SISTĒMA, NEITRĀLE, ZEMESSLĒGUMS
Keywords in English FULL COMPENSATION SYSTEM, NEUTRAL, EARTH FAULTS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 16:17:25