Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Autovadītāju - tālbraucēju darba un atpūtas režīma analīze un iespējas Latvijā"; inženierprojekts "Atpūtas vietas "Mežavējš" rekonstrukcija uz valsts autoceļa A9 Rīga - Liepāja"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Opportunities of Working and Resting regime of Long Distance Drivers"; Engineering Design Project "Reconstruction of Resting Place "Mežavējš" on State Motor Road A9 Rīga - Liepāja"
Autors Guntis Priede
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Priede G., Autovadītāju-tālbraucēju darba un atpūtas režīma analīze un iespējas Latvijā. (Atpūtas vietas ‘’Mežavējš” rekonstrukcija uz Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja(km 108,3). Darbs sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba daļa izstrādāta ar mērķi izpētīt un analizēt autovadītāju-tālbraucēju darba un atpūtas režīma iespējas Latvijā un apkopoto informāciju izmantot situācijas uzlabošanas pasākumu plāna izstrādei. Izvirzītais darba uzdevums ir nepieciešamās informācijas savākšana, apkopošana izpētīšana un izanalizēšana. Bakalaura darba ietvaros pētītas un analizētas autovadītāju-tālbraucēju braukšanas režīma prasības Latvijas apstākļos, ievērojot ES normatīvus un Regulas. Apkopojot datus par esošajiem atpūtas laukumiem Latvijā, sīkāk analizējot situāciju Kurzemē, sagatavots infrastruktūras uzlabojumu plāns. Secinājumos izvērtēta autostāvlaukumu nozīme Baltijas valstu kontekstā, ņemot vērā ES iestrādes un nākotnes tendences. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir “Atpūtas vietas ‘’Mežavējš” rekonstrukcija uz Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja(km 108,3)”. Projektētā atpūtas vieta atrodas Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja apmēram maršruta viduspunktā. Tehniskā projekta ietvaros ir paredzēts veikt pilnīgu esošās atpūtas vietas rekonstruk-ciju, pielāgojot to kravas automobiļu(tālbraucēju) satiksmei un novietošanas iespējām. Inženierprojekta darbā ir aprakstīta esošā situācija, projektētie risinājumi, ieteikumi un specifikācijas, ņemot vērā dažādu pētījumu un testu rezultātus, kā arī projektēto darbu daudzumu apjomu aprēķini un izstrādāti rasējumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms ir 140 lapas. Darbā ir 35 attēli, 7 tabulas un 11 rasējumi. Darba izstrādē izmantoti 33 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Darba un atpūtas režīms
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis and Opportunities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 15:12:10