Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Autovadītāju - tālbraucēju darba un atpūtas režīma analīze un iespējas Latvijā"; inženierprojekts "Atpūtas vietas "Mežavējš" rekonstrukcija uz valsts autoceļa A9 Rīga - Liepāja"
Title in English "Analysis and Opportunities of Working and Resting regime of Long Distance Drivers"; Engineering Design Project "Reconstruction of Resting Place "Mežavējš" on State Motor Road A9 Rīga - Liepāja"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer
Abstract Priede G., Autovadītāju-tālbraucēju darba un atpūtas režīma analīze un iespējas Latvijā. (Atpūtas vietas ‘’Mežavējš” rekonstrukcija uz Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja(km 108,3). Darbs sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba daļa izstrādāta ar mērķi izpētīt un analizēt autovadītāju-tālbraucēju darba un atpūtas režīma iespējas Latvijā un apkopoto informāciju izmantot situācijas uzlabošanas pasākumu plāna izstrādei. Izvirzītais darba uzdevums ir nepieciešamās informācijas savākšana, apkopošana izpētīšana un izanalizēšana. Bakalaura darba ietvaros pētītas un analizētas autovadītāju-tālbraucēju braukšanas režīma prasības Latvijas apstākļos, ievērojot ES normatīvus un Regulas. Apkopojot datus par esošajiem atpūtas laukumiem Latvijā, sīkāk analizējot situāciju Kurzemē, sagatavots infrastruktūras uzlabojumu plāns. Secinājumos izvērtēta autostāvlaukumu nozīme Baltijas valstu kontekstā, ņemot vērā ES iestrādes un nākotnes tendences. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir “Atpūtas vietas ‘’Mežavējš” rekonstrukcija uz Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja(km 108,3)”. Projektētā atpūtas vieta atrodas Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga(Skulte)-Liepāja apmēram maršruta viduspunktā. Tehniskā projekta ietvaros ir paredzēts veikt pilnīgu esošās atpūtas vietas rekonstruk-ciju, pielāgojot to kravas automobiļu(tālbraucēju) satiksmei un novietošanas iespējām. Inženierprojekta darbā ir aprakstīta esošā situācija, projektētie risinājumi, ieteikumi un specifikācijas, ņemot vērā dažādu pētījumu un testu rezultātus, kā arī projektēto darbu daudzumu apjomu aprēķini un izstrādāti rasējumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā. Darba kopapjoms ir 140 lapas. Darbā ir 35 attēli, 7 tabulas un 11 rasējumi. Darba izstrādē izmantoti 33 informācijas avoti.
Keywords Darba un atpūtas režīms
Keywords in English Analysis and Opportunities
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 15:12:10