Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Virsmas 3D parametru analīze un pielietojums pulētām virsmām, pēc elektrodzirksteļu apstrādes un apstrādātām ar smilšu strūklu
Nosaukums angļu valodā 3D surface parameter analysis and implementation for polished, electro discharge machined surfaces, sand blast surfaces
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Rudzītis
Recenzents M.Kumermanis
Anotācija Dotajā maģistra darbā tiek veikta virsmu ar neregulāru raupjumu analīze ar mērķi noteikt doto virsmu kopīgas un atšķirīgas īpašības un nepieciešamus 3D un 2D raupjuma parametrus saskaņā ar ISO 25178-2 standartu detaļas virsmu noteikto ekspluatācijas īpašību nodrošināšanai. Analīzes laikā tika apskatītas trīs virsmas, iegūtas elektroerozijas, pulēšanas un apstrādes ar smilšstrūklu rezultātā. Pirmais etaps ir eksperimentu veikšana topogrāfijas uzņemšanai trim dotām virsām un to filtrācija ar mērķi iegūt 3D raupjuma parametrus, korelācijas funkciju un virsmas ordinātu sadalījuma blīvuma grafiku pēc virsotnēm. Nākamais solis ir dotā veida virsmu ekspluatācijas īpašību analīze, lai noteiktu virsmas raupjuma pamatparametrus, kuri varētu nodrošināt virsmas kontaktu, pārklājumu adhēziju, smērvielu noturēšanu, hermētiskumu, atstarošanas īpašības utt. Papildus tam tika veikta salīdzinoša analīze starp virsmas ar neregulāru raupjumu matemātisko modeli un modeli, iegūto 3D mērījumu laikā, lai pārliecinātos autokorelācijas funkcijas rimstošā raksturā un raupjuma ordinātu normālajā sadalījuma blīvumā pēc augstuma. Tika veiktas virsmas 2D raupjuma parametra RSm2 kalkulācijas, kurš nosaka nelīdzenumu vidējo soli virzienā, paralēlā apstrādes pēdām. Dotā parametra noteikšana ir nepieciešama virsmas deformācijas veida izpētei. Maģistra darbs sastāv no sekojošām nodaļām: ievads, mērķi un uzdevumi, teorētiskā daļa, eksperimentālā daļa, secinājumi, pielikumi un literatūras saraksts. Darba apjoms: 61 lpp., 7 tabulas, 35 attēli, 16 formulas, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi VIRSMAS TEKSTŪRA, NEREGULĀRAIS RAUPJUMS, AUTOKORELĀCIJAS FUNKCIJA, NELĪDZENUMU VIDEJAIS SOLIS
Atslēgas vārdi angļu valodā SURFACE TEXTURE, IRREGULAR ROUGHNESS, AUTOCORRELATION FUNCTION, MEAN PROFILE SPACING
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 12:48:17