Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Production Engineering
Title in original language Virsmas 3D parametru analīze un pielietojums pulētām virsmām, pēc elektrodzirksteļu apstrādes un apstrādātām ar smilšu strūklu
Title in English 3D surface parameter analysis and implementation for polished, electro discharge machined surfaces, sand blast surfaces
Department
Scientific advisor J.Rudzītis
Reviewer M.Kumermanis
Abstract Dotajā maģistra darbā tiek veikta virsmu ar neregulāru raupjumu analīze ar mērķi noteikt doto virsmu kopīgas un atšķirīgas īpašības un nepieciešamus 3D un 2D raupjuma parametrus saskaņā ar ISO 25178-2 standartu detaļas virsmu noteikto ekspluatācijas īpašību nodrošināšanai. Analīzes laikā tika apskatītas trīs virsmas, iegūtas elektroerozijas, pulēšanas un apstrādes ar smilšstrūklu rezultātā. Pirmais etaps ir eksperimentu veikšana topogrāfijas uzņemšanai trim dotām virsām un to filtrācija ar mērķi iegūt 3D raupjuma parametrus, korelācijas funkciju un virsmas ordinātu sadalījuma blīvuma grafiku pēc virsotnēm. Nākamais solis ir dotā veida virsmu ekspluatācijas īpašību analīze, lai noteiktu virsmas raupjuma pamatparametrus, kuri varētu nodrošināt virsmas kontaktu, pārklājumu adhēziju, smērvielu noturēšanu, hermētiskumu, atstarošanas īpašības utt. Papildus tam tika veikta salīdzinoša analīze starp virsmas ar neregulāru raupjumu matemātisko modeli un modeli, iegūto 3D mērījumu laikā, lai pārliecinātos autokorelācijas funkcijas rimstošā raksturā un raupjuma ordinātu normālajā sadalījuma blīvumā pēc augstuma. Tika veiktas virsmas 2D raupjuma parametra RSm2 kalkulācijas, kurš nosaka nelīdzenumu vidējo soli virzienā, paralēlā apstrādes pēdām. Dotā parametra noteikšana ir nepieciešama virsmas deformācijas veida izpētei. Maģistra darbs sastāv no sekojošām nodaļām: ievads, mērķi un uzdevumi, teorētiskā daļa, eksperimentālā daļa, secinājumi, pielikumi un literatūras saraksts. Darba apjoms: 61 lpp., 7 tabulas, 35 attēli, 16 formulas, 3 pielikumi.
Keywords VIRSMAS TEKSTŪRA, NEREGULĀRAIS RAUPJUMS, AUTOKORELĀCIJAS FUNKCIJA, NELĪDZENUMU VIDEJAIS SOLIS
Keywords in English SURFACE TEXTURE, IRREGULAR ROUGHNESS, AUTOCORRELATION FUNCTION, MEAN PROFILE SPACING
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 12:48:17