Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Dzīvesveida faktoru iespējamās ietekmes uz asins biomarķieriem analīze ar datizraces metodēm
Nosaukums angļu valodā Analysis of Lifestyle Factors Potential Influence on Blood Biomarkers Using Data Mining Methods
Autors Santa Ķeirāne
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Recenzents Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Anotācija Šī darba mērķis ir veikt respondentu dzīvesveida raksturojošo parametru iespējamās ietekmes uz asins biomarķieriem analīzi, pielietojot datizraces metodes. Sākotnēji tika veikts literatūras apskats par datizraces metožu pielietošanu anketēšanas un seroloģijas datu analīzei. Saskaņā ar iegūto informāciju un dotās datu kopas īpašībām, tika izvēlēta un izpētīta piemērotākā datizraces metode dotās datu kopas apstrādei. Datu kopas apstrādes rezultātā, tika izgūti klasifikācijas likumi, kas tika izmantoti datu kopas atribūtu un mērķatribūtu savstarpējo novērtēšanai un analizēšanai. Apkopojot datu kopas apstrādes rezultātus un veicot to analīzi tika izdarīti secinājumi par dzīvesveida faktoru iespējamo ietekmi uz asins biomarķieriem. Ar darba mērķiem, izvirzītajiem uzdevumiem un izstrādes procesa starprezultātiem tika iepazīstināta arī 57. RTU studentu zinātniskajās un tehniskās konferences auditorija. Darba apjoms - 64 lpp., 30 tabulas, 27 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Datizraces metodes, klasifikācijas algoritmi, K-tuvāko kaimiņu klasifikators, Naivais Baijesa klasifikators, ID3 algoritms, C4.5 algoritms, programmnodoršinājums Orange
Atslēgas vārdi angļu valodā Data mining methods, classification algorithms, K-nearest neighbors classifier, Naive Bayes classifier, ID3 algorithm, C4.5 algorithm, Orange software
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 10:15:27