Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Dzīvesveida faktoru iespējamās ietekmes uz asins biomarķieriem analīze ar datizraces metodēm
Title in English Analysis of Lifestyle Factors Potential Influence on Blood Biomarkers Using Data Mining Methods
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Reviewer Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Abstract Šī darba mērķis ir veikt respondentu dzīvesveida raksturojošo parametru iespējamās ietekmes uz asins biomarķieriem analīzi, pielietojot datizraces metodes. Sākotnēji tika veikts literatūras apskats par datizraces metožu pielietošanu anketēšanas un seroloģijas datu analīzei. Saskaņā ar iegūto informāciju un dotās datu kopas īpašībām, tika izvēlēta un izpētīta piemērotākā datizraces metode dotās datu kopas apstrādei. Datu kopas apstrādes rezultātā, tika izgūti klasifikācijas likumi, kas tika izmantoti datu kopas atribūtu un mērķatribūtu savstarpējo novērtēšanai un analizēšanai. Apkopojot datu kopas apstrādes rezultātus un veicot to analīzi tika izdarīti secinājumi par dzīvesveida faktoru iespējamo ietekmi uz asins biomarķieriem. Ar darba mērķiem, izvirzītajiem uzdevumiem un izstrādes procesa starprezultātiem tika iepazīstināta arī 57. RTU studentu zinātniskajās un tehniskās konferences auditorija. Darba apjoms - 64 lpp., 30 tabulas, 27 attēli un 1 pielikums.
Keywords Datizraces metodes, klasifikācijas algoritmi, K-tuvāko kaimiņu klasifikators, Naivais Baijesa klasifikators, ID3 algoritms, C4.5 algoritms, programmnodoršinājums Orange
Keywords in English Data mining methods, classification algorithms, K-nearest neighbors classifier, Naive Bayes classifier, ID3 algorithm, C4.5 algorithm, Orange software
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 10:15:27