Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltumsūkņu ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem efektivitāte"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of heat pumps with integrated waste water heat exchangers"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Agnese Līckrastiņa
Anotācija Maģistra darbā „Siltumsūkņu ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem efektivitāte” tiek pētīta un aprēķināta autora izstrādāta risinājuma siltumsūkņiem ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem paredzamā efektivitāte un ekonomiskais pamatojums. Darbā tiek arī aprakstīti siltumsūkņu darbības principi un notekūdeņu siltummaiņu veidi, un siltumsūkņa sistēmas shēma, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis. Mūsdienās energoefektivitāte ir ļoti nozīmīga gan tautsaimniecībā, gan individuālās saimniecībās. Tiek meklēti daudz un dažādi risinājumi, lai uzlabotu energoefektivitātes rādītājus dažādās sfērās. Šajā darbā tiek pētītas siltumsūkņu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas, integrējot tajā notekūdens siltummaini, kā papildus siltuma enerģijas avotu ar augstāku temperatūras potenciālu, nekā galvenajam siltuma avotam. Tā kā notekūdeņos aizejošā siltuma enerģija tiek pielīdzināta ēkas zudumiem, tad šajā darbā tiek pētīts un ir veikti aprēķini, kā šo siltuma enerģiju atgūt ar siltumsūkņa palīdzību un cik lielā mērā tas uzlabotu siltumsūkņa sistēmas kopējo sezonālo lietderības koeficientu. Arī līdz šim ir bijuši pieejami risinājumi notekūdeņu siltuma atgūšanai ar siltumsūkņa palīdzību, taču autora piedāvātais risinājums paredz daudz mazākas izmaksas šādai sistēmai, jo autors piedāvā integrēt notekūdeņu siltummaiņus tradicionālās siltumsūkņu sistēmās, kas kalpo par ēku apkures sistēmu, nevis uzstādīt specializētus siltumsūkņus, kas paredzēti tieši notekūdeņu siltuma atgūšanai. Strukturāli darbs veidots no ievada un pamata daļas 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā autors izpētījis zinātnisko literatūru par siltumsūkņu darbības pamatprincipiem un veidiem, izpētot to pielietošanas iespējas un fizikālās darbības procesus. Otrajā nodaļā tiek izanalizēta siltumsūkņa darbība, salīdzinot ar citiem apkures veidiem. Trešajā nodaļā autors ir veicis notekūdens siltummaiņu izpēti. Ceturtajā nodaļā autors piedāvā savu risinājumu siltumsūkņa sistēmai, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis. Piektajā nodaļā ir aprēķināts paredzamais sistēmas lietderības koeficients un ekonomiskais pamatojums. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba izstrādē izmantoti 64 dažādi literatūras avoti, kā arī zinātniskie raksti, publikācijas un interneta resursi. Darbā iekļautas 18 tabulas, 42 attēli un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Siltumsūknis, integrēts notekūdeņu siltummainis, siltumsūkņa efektivitāte, siltuma atgūšana no notekūdeņiem, siltumsūkņa apkures sistēmas lietderības koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat pump, integrated waste water heat exchanger, heat pump efficiency, heat recovery from waste water, heat pump heating system efficiency factor
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 07:26:18