Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Siltumsūkņu ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem efektivitāte"
Title in English "Efficiency of heat pumps with integrated waste water heat exchangers"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Arturs Lešinskis
Reviewer Agnese Līckrastiņa
Abstract Maģistra darbā „Siltumsūkņu ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem efektivitāte” tiek pētīta un aprēķināta autora izstrādāta risinājuma siltumsūkņiem ar integrētiem notekūdeņu siltummaiņiem paredzamā efektivitāte un ekonomiskais pamatojums. Darbā tiek arī aprakstīti siltumsūkņu darbības principi un notekūdeņu siltummaiņu veidi, un siltumsūkņa sistēmas shēma, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis. Mūsdienās energoefektivitāte ir ļoti nozīmīga gan tautsaimniecībā, gan individuālās saimniecībās. Tiek meklēti daudz un dažādi risinājumi, lai uzlabotu energoefektivitātes rādītājus dažādās sfērās. Šajā darbā tiek pētītas siltumsūkņu darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas, integrējot tajā notekūdens siltummaini, kā papildus siltuma enerģijas avotu ar augstāku temperatūras potenciālu, nekā galvenajam siltuma avotam. Tā kā notekūdeņos aizejošā siltuma enerģija tiek pielīdzināta ēkas zudumiem, tad šajā darbā tiek pētīts un ir veikti aprēķini, kā šo siltuma enerģiju atgūt ar siltumsūkņa palīdzību un cik lielā mērā tas uzlabotu siltumsūkņa sistēmas kopējo sezonālo lietderības koeficientu. Arī līdz šim ir bijuši pieejami risinājumi notekūdeņu siltuma atgūšanai ar siltumsūkņa palīdzību, taču autora piedāvātais risinājums paredz daudz mazākas izmaksas šādai sistēmai, jo autors piedāvā integrēt notekūdeņu siltummaiņus tradicionālās siltumsūkņu sistēmās, kas kalpo par ēku apkures sistēmu, nevis uzstādīt specializētus siltumsūkņus, kas paredzēti tieši notekūdeņu siltuma atgūšanai. Strukturāli darbs veidots no ievada un pamata daļas 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā autors izpētījis zinātnisko literatūru par siltumsūkņu darbības pamatprincipiem un veidiem, izpētot to pielietošanas iespējas un fizikālās darbības procesus. Otrajā nodaļā tiek izanalizēta siltumsūkņa darbība, salīdzinot ar citiem apkures veidiem. Trešajā nodaļā autors ir veicis notekūdens siltummaiņu izpēti. Ceturtajā nodaļā autors piedāvā savu risinājumu siltumsūkņa sistēmai, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis. Piektajā nodaļā ir aprēķināts paredzamais sistēmas lietderības koeficients un ekonomiskais pamatojums. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba izstrādē izmantoti 64 dažādi literatūras avoti, kā arī zinātniskie raksti, publikācijas un interneta resursi. Darbā iekļautas 18 tabulas, 42 attēli un 6 pielikumi.
Keywords Siltumsūknis, integrēts notekūdeņu siltummainis, siltumsūkņa efektivitāte, siltuma atgūšana no notekūdeņiem, siltumsūkņa apkures sistēmas lietderības koeficients
Keywords in English Heat pump, integrated waste water heat exchanger, heat pump efficiency, heat recovery from waste water, heat pump heating system efficiency factor
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.06.2016 07:26:18