Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli energoefektīvās ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Plumbing systems in energy-efficient buildings"
Autors Agnese Grīnberga
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents Guntis Klīve
Anotācija Grīnberga A. Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli energoefektīvās ēkās: Maģistra darbs. –Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. – 2016. – 69 lpp. Darbā apskatīti ar ēku energoefektivitāti saistītā terminoloģija, energoefektīvu ēku priekšrocības un trūkumi, reglamentējošā likumdošana Latvijas Republikā, kā arī ietekme uz vidi. Tika salīdzināti energoefektīvu ēku veidi un raksturoti to projektēšanas pamatprincipi. Ēku energoefektivitātes kontekstā analizētas iespējas ūdens patēriņa samazināšanai, izpētot pieejamo ūdeni taupošu sanitāri tehnisko ierīču klāstu un ūdens atkārtotas izmantošanas sistēmas. Veikts arī ikgadējo ietaupījumu aprēķins naudas un enerģijas izteiksmē. Darbā apskatītas ierīces siltuma atgūšanai no notekūdeņiem, salīdzināta to cena un efektivitāte, kā arī veikts enerģijas un ekonomijas aprēķins. Noslēgumā apkopotas rekomendācijas iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu projektēšanai. Maģistra darba rezultātā, pēc literatūras un normatīvo aktu analīzes, kā arī aprēķinu veikšanas, apkopoti energoefektīvi un ekonomiski pamatoti risinājumi iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai energoefektīvās ēkās Latvijas apstākļos, kā arī sniegti priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā. Maģistra darbs sastāv no 69 lappusēm, 26 attēliem, 8 tabulām, 61 informācijas avota.
Atslēgas vārdi ēku ūdensapgāde un kanalizācija, energoefektīvas ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā plumbing systems, energy efficient buildings
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 17:34:18