Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli energoefektīvās ēkās"
Title in English "Plumbing systems in energy-efficient buildings"
Author Agnese Grīnberga
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Gints Jaudzems
Reviewer Guntis Klīve
Abstract Grīnberga A. Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli energoefektīvās ēkās: Maģistra darbs. –Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. – 2016. – 69 lpp. Darbā apskatīti ar ēku energoefektivitāti saistītā terminoloģija, energoefektīvu ēku priekšrocības un trūkumi, reglamentējošā likumdošana Latvijas Republikā, kā arī ietekme uz vidi. Tika salīdzināti energoefektīvu ēku veidi un raksturoti to projektēšanas pamatprincipi. Ēku energoefektivitātes kontekstā analizētas iespējas ūdens patēriņa samazināšanai, izpētot pieejamo ūdeni taupošu sanitāri tehnisko ierīču klāstu un ūdens atkārtotas izmantošanas sistēmas. Veikts arī ikgadējo ietaupījumu aprēķins naudas un enerģijas izteiksmē. Darbā apskatītas ierīces siltuma atgūšanai no notekūdeņiem, salīdzināta to cena un efektivitāte, kā arī veikts enerģijas un ekonomijas aprēķins. Noslēgumā apkopotas rekomendācijas iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu projektēšanai. Maģistra darba rezultātā, pēc literatūras un normatīvo aktu analīzes, kā arī aprēķinu veikšanas, apkopoti energoefektīvi un ekonomiski pamatoti risinājumi iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai energoefektīvās ēkās Latvijas apstākļos, kā arī sniegti priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā. Maģistra darbs sastāv no 69 lappusēm, 26 attēliem, 8 tabulām, 61 informācijas avota.
Keywords ēku ūdensapgāde un kanalizācija, energoefektīvas ēkas
Keywords in English plumbing systems, energy efficient buildings
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.06.2016 17:34:18