Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas attīstības izmantošana būvniecībā
Nosaukums angļu valodā Application of sustainability in civil construction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Āris Ādlers
Anotācija Šajā darbā tiek pētītas teorijas un ilgtspējības piemērošana būvniecības nozarē. Maģistra darba mērķis ir iegūt pamatzināšanas par ilgtspējību, un noteikt, kā tās principus var izmantot būvuzņēmējdarbības jomā. Tādējādi darbā galvenā uzmanība vērsta uz ilgspējības principu piemērošanu būvniecībā. Darbs sastāv no trīs pamatnodaļām: analītiskās daļas apjoms izklāstīts uz 9 lappusēm, teorētiskās daļas – uz 38 lappusēm, praktiskās daļas – uz 18 lappusēm. Darbā iekļauti 24 attēli un 15 tabulas. Darba pirmajā nodaļā iekļautajā analītiskajā daļā analīzēts ilgtspējības nozīmīgums. Šī sadaļa ietver aprakstu un ilgtspējīgas būvniecības principu raksturojumu, tās elementus. Analītiskajā daļā iekļauta diskusija par ilgtspējības proceciem, kas jāpiemēro dažādiem būvniecības projekta posmiem. Šajā sadaļā tiek pētīts un analizēts pašreizējais būvniecības process Nepālā, kā arī identificētas tā un nozares kopumā galvenās problēmas. Darba otrajā nodaļā iekļautajā teorētiskajā sadaļā pētītas teorētiskās nostādnes un nosacījumi saistībā ar pētījuma tēmu un objektu. Darba sadaļā tiek analītiski izvērtēta pētnieciskā literatūra attiecībā uz ilgtspējību, ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgas būvniecības principiem un to piemērošanu, ilgtspējības dzinuļiem u.tml. Dažādi ar tēmas aktualitāti saistītie jautājumi, kas skar būvniecības procesu un tā sastāvdaļas ilgtspējīgas būvniecības kontekstā arī iekļauti šajā sadaļā. Nolūkā labāk pamatot pētniecības jomu un iegūtu uzskatāmus rezultātus, tiek veikts pētījums Katmandu ielejas teritorijā saistībā ar būvniecības procesa īstenošanu. Darba trešajā nodaļā iekļautajā praktiskā darba sadaļā veikts pārskats par Nepālas būvniecības industrijas jomu, iegūti pētījuma dati, apkopojot ekspertu – būvniecības procesā iesaistīto speciālistu interviju anketas. Aptaujas mērķis ir noteikt speciālistu attieksmi pret ilgtspējīgu attīstību būvniecībā. Šajā darba sadaļā pētījumā iegūtie dati tiek analizēti un diskutēti, kā arī tie parādīti grafiski un tabulās, lai labāk un saprotamāk tos varētu uztvert.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgas attīstības izmantošana būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainibility, Sustainable Principles in Construction, Nepalese Construction sector
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 14:30:29