Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgas attīstības izmantošana būvniecībā
Title in English Application of sustainability in civil construction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Āris Ādlers
Abstract Šajā darbā tiek pētītas teorijas un ilgtspējības piemērošana būvniecības nozarē. Maģistra darba mērķis ir iegūt pamatzināšanas par ilgtspējību, un noteikt, kā tās principus var izmantot būvuzņēmējdarbības jomā. Tādējādi darbā galvenā uzmanība vērsta uz ilgspējības principu piemērošanu būvniecībā. Darbs sastāv no trīs pamatnodaļām: analītiskās daļas apjoms izklāstīts uz 9 lappusēm, teorētiskās daļas – uz 38 lappusēm, praktiskās daļas – uz 18 lappusēm. Darbā iekļauti 24 attēli un 15 tabulas. Darba pirmajā nodaļā iekļautajā analītiskajā daļā analīzēts ilgtspējības nozīmīgums. Šī sadaļa ietver aprakstu un ilgtspējīgas būvniecības principu raksturojumu, tās elementus. Analītiskajā daļā iekļauta diskusija par ilgtspējības proceciem, kas jāpiemēro dažādiem būvniecības projekta posmiem. Šajā sadaļā tiek pētīts un analizēts pašreizējais būvniecības process Nepālā, kā arī identificētas tā un nozares kopumā galvenās problēmas. Darba otrajā nodaļā iekļautajā teorētiskajā sadaļā pētītas teorētiskās nostādnes un nosacījumi saistībā ar pētījuma tēmu un objektu. Darba sadaļā tiek analītiski izvērtēta pētnieciskā literatūra attiecībā uz ilgtspējību, ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgas būvniecības principiem un to piemērošanu, ilgtspējības dzinuļiem u.tml. Dažādi ar tēmas aktualitāti saistītie jautājumi, kas skar būvniecības procesu un tā sastāvdaļas ilgtspējīgas būvniecības kontekstā arī iekļauti šajā sadaļā. Nolūkā labāk pamatot pētniecības jomu un iegūtu uzskatāmus rezultātus, tiek veikts pētījums Katmandu ielejas teritorijā saistībā ar būvniecības procesa īstenošanu. Darba trešajā nodaļā iekļautajā praktiskā darba sadaļā veikts pārskats par Nepālas būvniecības industrijas jomu, iegūti pētījuma dati, apkopojot ekspertu – būvniecības procesā iesaistīto speciālistu interviju anketas. Aptaujas mērķis ir noteikt speciālistu attieksmi pret ilgtspējīgu attīstību būvniecībā. Šajā darba sadaļā pētījumā iegūtie dati tiek analizēti un diskutēti, kā arī tie parādīti grafiski un tabulās, lai labāk un saprotamāk tos varētu uztvert.
Keywords Ilgtspējīgas attīstības izmantošana būvniecībā
Keywords in English Sustainibility, Sustainable Principles in Construction, Nepalese Construction sector
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.06.2016 14:30:29