Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Nepārtrauktas integrācijas izpēte un izmantošana programmatūras inženierijā „Agile” metodoloģijas ietvaros
Nosaukums angļu valodā Research on Continuous Integration and its Application in Agile Software Engineering
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Antons Patļins
Recenzents Mg. sc. ing. Jana Bikovska
Anotācija Izvēlētās bakalaura darba tēmas „Nepārtrauktas integrācijas izpēte un izmantošana programmatūras inženierijā „Agile” metodoloģijas ietvaros” aktualitāte ir saistīta ar IT uzņēmumu vēlmi samazināt programmatūras izstrādes un testēšanas laiku, automatizējot izstrādes procesu, kā arī novērst integrācijas problēmas, kas kļūst iespējams, ieviešot nepārtraukto integrāciju. Bakalaura darba mērķis - izpētīt nepārtraukto integrāciju no teorētiskā aspekta, un izmantojot iegūtās zināšanas, pielietot tās praksē. Darba ietvaros tika apskatīti nepārtrauktās integrācijas programmatūras izstrādes pamatprincipi un to izmantošanas iespējas Agile programmatūras izstrādes ietvaros. Tika izpētīti trīspadsmit zinātniskās literatūras avoti un sešpadsmit tīmekļa resursi. Analizējot izvēlētos literatūras avotus tika izstrādāti salīdzināšanas kritēriji. Pielietojot lēmumu pieņemšanas metodes, tika atrasta labākā alternatīva nepārtrauktās integrācijas ieviešanas risinājumam. Balstoties uz iegūto rezultātu, tika izvēlēts viens no darbā piedāvātajiem nepārtrauktās integrācijas īstenošanas rīkiem. Pētījuma rezultātā autors īstenoja nepārtrauktās integrācijas darbību maza projekta realizācijai, izmantojot Visual Studio Team Services rīku. Projekta realizācijas procesā tika secināts, ka laiks projekta realizācijai kļuva krietni īsāks, plānošanas process - ērtāks un ātrāks. Darba apjoms ir 68 lappuses. Lai atvieglotu materiāla pārskatāmību un uztveri, darbā tika izmantota vizuāla informācija - 20 tabulas un 32 attēli.
Atslēgas vārdi Nepārtrauktā integrācija, spējā izstrāde, Scrum, Visual Studio Team Services, Jenkins, Vexor
Atslēgas vārdi angļu valodā Continuous integration, Agile, Scrum, Visual Studio Team Services, Jenkins, Vexor
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 14:58:39