Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Nepārtrauktas integrācijas izpēte un izmantošana programmatūras inženierijā „Agile” metodoloģijas ietvaros
Title in English Research on Continuous Integration and its Application in Agile Software Engineering
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Antons Patļins
Reviewer Mg. sc. ing. Jana Bikovska
Abstract Izvēlētās bakalaura darba tēmas „Nepārtrauktas integrācijas izpēte un izmantošana programmatūras inženierijā „Agile” metodoloģijas ietvaros” aktualitāte ir saistīta ar IT uzņēmumu vēlmi samazināt programmatūras izstrādes un testēšanas laiku, automatizējot izstrādes procesu, kā arī novērst integrācijas problēmas, kas kļūst iespējams, ieviešot nepārtraukto integrāciju. Bakalaura darba mērķis - izpētīt nepārtraukto integrāciju no teorētiskā aspekta, un izmantojot iegūtās zināšanas, pielietot tās praksē. Darba ietvaros tika apskatīti nepārtrauktās integrācijas programmatūras izstrādes pamatprincipi un to izmantošanas iespējas Agile programmatūras izstrādes ietvaros. Tika izpētīti trīspadsmit zinātniskās literatūras avoti un sešpadsmit tīmekļa resursi. Analizējot izvēlētos literatūras avotus tika izstrādāti salīdzināšanas kritēriji. Pielietojot lēmumu pieņemšanas metodes, tika atrasta labākā alternatīva nepārtrauktās integrācijas ieviešanas risinājumam. Balstoties uz iegūto rezultātu, tika izvēlēts viens no darbā piedāvātajiem nepārtrauktās integrācijas īstenošanas rīkiem. Pētījuma rezultātā autors īstenoja nepārtrauktās integrācijas darbību maza projekta realizācijai, izmantojot Visual Studio Team Services rīku. Projekta realizācijas procesā tika secināts, ka laiks projekta realizācijai kļuva krietni īsāks, plānošanas process - ērtāks un ātrāks. Darba apjoms ir 68 lappuses. Lai atvieglotu materiāla pārskatāmību un uztveri, darbā tika izmantota vizuāla informācija - 20 tabulas un 32 attēli.
Keywords Nepārtrauktā integrācija, spējā izstrāde, Scrum, Visual Studio Team Services, Jenkins, Vexor
Keywords in English Continuous integration, Agile, Scrum, Visual Studio Team Services, Jenkins, Vexor
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 14:58:39